Thành tựu xây dựng nông thôn mới ở huyện Việt Yên (Bắc Giang)
Diện mạo đô thị huyện Việt Yên ngày càng khang trang, phát triển.

Diện mạo đô thị huyện Việt Yên ngày càng khang trang, phát triển.

Nông thôn đổi mới

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Việt Yên đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Huyện ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, HĐND huyện ban hành nghị quyết về cơ chế hỗ trợ, UBND huyện ban hành các kế hoạch và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện. Trong kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương. Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo triển khai kế hoạch của UBND, Ban Chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 7 tiêu chí, có 2 xã đạt trên 10 tiêu chí, còn lại 15 xã trong nhóm đạt 5-9 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn mới đạt 15,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,16%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 42,9%; hộ dân sử dụng nước sạch đạt 12,5%. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị huyện, Việt Yên đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong trong giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020, bộ mặt nông thôn Việt Yên thay đổi rõ rệt.

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu rộng, tạo không khí sôi nổi trong toàn huyện. Đã có 21.429 hộ dân tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị 225,04 tỷ đồng. Người dân tự nguyện hiến 344.447m2 đất (trong đó có 23.020m2 đất ở), 31.590 ngày công lao động, tự giác tháo dỡ 14.312m2 tường rào; đóng góp tiền, vật tư trị giá 101,7 tỷ đồng góp phần  xây dựng nông thôn mới. Huyện đã thực hiện cứng hóa 290,48km đường giao thông nông thôn; 50km kênh mương; xây mới 567 phòng học, 136 phòng chức năng; cải tạo được 11 nhà văn hóa xã, 74 nhà văn hóa thôn, 12 khu thể thao xã và 63 khu thể thao thôn; xây dựng, chỉnh trang 155 nghĩa trang thôn, cải tạo 19 trạm bơm cục bộ…

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện, đến nay, Việt Yên đã hoàn thành 5 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên trong năm 2022 là 25 sản phẩm.

Hướng đến mục tiêu thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Các mô hình nông nghiệp năng suất cao tiêu biểu của huyện Việt Yên.

Các mô hình nông nghiệp năng suất cao tiêu biểu của huyện Việt Yên.

Đảng bộ huyện Việt Yên đề ra mục tiêu, đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, toàn huyện có 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 12 xã nông thôn mới nâng cao và mỗi năm hoàn thành ít nhất 10 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp đạt 138 triệu đồng/ha; giai đoạn đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng/1ha. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân tiếp tục duy trì đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo năm đến năm 2025 còn tối đa 1%. Số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn đến năm 2025 đạt 30%; đến năm 2030 đạt 75%. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn đến năm 2025 đạt 100%; đến 2030 duy trì 100%. Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) đến năm 2025 đạt 30,2 giường/10.000 dân; đến năm 2030 đạt 32 giường/10.000 dân. Tỷ lệ thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 80%, đến năm 2030 đạt trên 85%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 100%; thị trấn, khu phố đạt chuẩn văn minh đô thị đến năm 2025 đạt 100%, đến năm 2030 đạt 80%...

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế tối thiểu 85%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có chứng chỉ 40%. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế tối thiểu 90%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có chứng chỉ 50%. Đến năm 2025, tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đạt trên 75%. Hoàn thành xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị. Đến năm 2025, tỷ lệ thu gom chất thải rắn tại đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom được xử lý đạt 100%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn tại nông thôn đạt 91,5%, tỷ lệ thu gom được xử lý đạt 91,66%. Đến năm 2030, tỷ lệ thu gom chất thải rắn tại đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom được xử lý đạt 100%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn tại nông thôn đạt 95%, tỷ lệ thu gom được xử lý đạt 98%.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Huyện ủy, UBND huyện Việt Yên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn; Phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; Phát triển dịch vụ; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; Phát triển giáo dục và đào tạo; Văn hóa, thông tin, thể dục và thể thao; Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội.

"Đặc biệt, trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Việt Yên sẽ tiếp tục nỗ lực huy động mọi nguồn lực, quyết tâm tập trung hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 162- NQ/TU ngày 10-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 15-10-2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025", Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất