Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển văn hóa ở Đông Anh


Huyện Đông Anh ngày càng đổi mới. Ảnh: TL
Thành tựu 10 năm

Gần 10 năm thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân", huyện Đông Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt với các giải pháp đồng bộ và cách làm sáng tạo. Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới, Đông Anh có 23/23 xã đều có nhiều tiêu chí đạt thấp như giao thông, trường học, văn hóa, thủy lợi, quy hoạch… Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, huyện chọn các tiêu chí ít vốn đầu tư để thực hiện trước, tạo đà cho thực hiện các tiêu chí tiếp theo. Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp ủy coi trọng để huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhìn lại gần 10 năm ý Đảng hợp lòng Dân ở Đông Anh, thấy rõ diện mạo đô thị, làng quê đã đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã huy động trên 7.500 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, trong đó có hơn 344 tỷ đồng từ vốn xã hội hóa. Nhờ đó, 800 km đường trục liên xã, liên thôn và đường giao thông nội đồng; 117 nhà văn hóa thôn, 8 trung tâm văn hóa xã được xây dựng, cải tạo. Hệ thống thủy lợi được quy hoạch, xây dựng hoàn chỉnh bảo đảm tưới, tiêu cho 100% đất canh tác. 100% trạm y tế, 64,4% trường học của huyện đạt chuẩn quốc gia. Làm tốt công tác an sinh xã hội, huyện đã xây dựng 318 nhà cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,9% còn 1,15%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 20 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 47 triệu đồng/người/năm (cuối năm 2018), dự kiến đạt 50 triệu đồng vào năm 2019.

Trong nông nghiệp, Đông Anh có bước phát triển vượt bậc từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, sang thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả cao. Đến nay, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện đạt gần 1.800 ha, thu nhập bình quân/ha canh tác đạt hơn 250 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt gần 2.500 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, Đông Anh còn tập trung nhiều giải pháp và triển khai các đề án để hỗ trợ nông dân, tăng cường hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu tập thể như thương hiệu “Nếp cái hoa vàng Đông Anh”,  nhãn hiệu Gỗ mỹ nghệ Vân Hà, Đậu làng Chài (xã Võng La), Quất cảnh Tàm Xá (xã Tàm Xá) và Bún Mạch Tràng (xã Cổ Loa)…

Xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở

Xây dựng NTM gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được các cấp ủy trong huyện coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và tập trung nhiều giải pháp chỉ đạo, thực hiện. Nhiều mô hình hay đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống văn hóa như: văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin tuyên truyền, quản lý di sản văn hóa… Trong đó, việc thực hiện hai đề án: Xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố huyện Đông Anh giai đoạn 2017-2010; xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020 đã mang lại hiệu quả thiết thực.Lễ khánh thành Trung tâm văn hóa, thể dục - thể thao xã Vân Hà, huyện Đông Anh (tháng 9-2019). Ảnh: Tư liệu

Trước khi triển khai thực hiện các đề án trên, số lượng trung tâm văn hóa - thể dục thể thao xã; nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn; câu lạc bộ văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao ở các địa phương trong huyện không nhiều, hoạt động còn mang tính tự phát, chưa có sự quản lý và định hướng chặt chẽ. Đến nay, sau 3 năm triển khai, với tổng kinh phí đầu tư hơn 125 tỷ đồng, toàn huyện Đông Anh đã có 8/24 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao; 158/195 (81%) nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn; 132/195 (67,6%) thôn, tổ dân phố có khu thể thao. Công tác quy hoạch và bố trí quỹ đất xây dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng được quan tâm hơn, việc đầu tư cơ sở vật chất xây dựng nhà văn hóa - khu thể thao các thôn, tổ dân phố được triển khai đồng bộ. Ở hầu hết các địa phương, nhân dân đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ tiền, cơ sở vật chất, ngày công lao động để đầu tư các trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục - thể thao, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, trồng hoa… tạo cảnh quan không gian sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiêu biểu như Huyện đoàn đã lắp đặt 63 điểm phát mạng in-tơ-net không dây miễn phí, trao tặng 56 bộ máy vi tính nối mạng in-tơ-nét; Hội Cựu chiến binh huyện thành lập 66 tổ hỗ trợ tư pháp; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và các đơn vị khai thác nguồn xã hội hóa xây dựng thiết kế, lắp đặt trao tặng các bộ dụng cụ thể thao ngoài trời, các mô hình sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng; Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 8 điểm sinh hoạt cộng đồng với nguồn kinh phí 480 triệu đồng… Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện giao nhiệm vụ cho Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu xây dựng, ban hành quy chế mẫu gồm 5 chương, 12 điều quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa - khu thể thao các thôn, tổ dân phố. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và ban hành quyết định phê duyệt danh sách và quy chế hoạt động, ra mắt ban chủ nhiệm nhà văn hóa và các câu lạc bộ thành viên tại 195/195 thôn, làng, tổ dân phố; 873 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được thành lập tại cơ sở. Các chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức với mục tiêu hướng về cơ sở, tổ chức tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố đã tạo nên phong trào rộng khắp trên địa bàn huyện, khơi dậy những truyền thống và giá trị văn hóa tốt đẹp, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Năm 2016, Đông Anh đã vinh dự đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn NTM. Tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tựu đó, đến nay Đông Anh đã có 22/23 xã đạt chuẩn NTM, còn xã Dục Tú đang phấn đấu về đích NTM trong năm 2019. Đó là nền tảng để huyện Đông Anh phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu, tiếp tục hướng đến xây dựng Đông Anh thành một quận phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tương lai.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất