Công an Thủ đô “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội.

Cách làm phù hợp

Có được những kết quả đáng thuyết phục ấy là bởi Đảng ủy Công an Thủ đô đã có cách làm phù hợp với đặc thù riêng của mỗi đơn vị. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết chuyên đề; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thành lập Ban Chỉ đạo và chọn 3 đơn vị làm điểm (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an quận Ba Đình, Công an huyện Gia Lâm). Đồng thời, Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 12 ngày 27-7-2017 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trước hết, để cán bộ chiến sỹ hiểu và thực hiện tốt Cuộc vận động, Đảng ủy Công an thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua triển khai thực hiện các khẩu hiệu hành động “Vì nhân dân phục vụ”; in, phát hành, cấp phát trên 3.000 bản quy tắc ứng xử treo tại các đơn vị để cán bộ, chiến sỹ dễ thấy, liên hệ học tập. Triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Công an Thủ đô: Tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thi viết gương “người tốt, việc tốt”; thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật chủ đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu được 1.246 ảnh, 120 tác phẩm tiêu biểu phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền. Báo An ninh Thủ đô, Chương trình Phát thanh truyền hình “Vì an ninh Thủ đô”, các trang tin, bản tin, Website; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; những hành động, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô.

Thứ hai, Đảng ủy Công an Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sỹ với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, cụ thể như: Tổ chức các hoạt động về nguồn tại các khu di tích lịch sử cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, xã hội, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm, bị thương trong khi làm nhiệm  vụ. Tổ chức các hội nghị chuyên đề kết nối trực tuyến tại 37 điểm cầu với sự tham dự của gần 3.000 cán bộ chủ chốt các đơn vị về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Thứ ba, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử, xây dựng mô hình, phần việc, mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân. Tổ chức 265 lượt hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với sự tham gia của gần 30.000 lượt người, với 2.407 ý kiến góp ý, trong đó có 2.278 ý kiến (94,6%) đánh giá rất hài lòng về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lực lượng Công an; 129 ý kiến (5,4%) đóng góp về xây dựng lực lượng Công an cơ sở và thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã chủ động tiếp nhận, phân loại, nhân rộng, biểu dương những đơn vị, cá nhân tận tụy, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đề ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thứ tư, chỉ đạo, rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện tiêu chí nêu gương của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp; yêu cầu viết cam kết, đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, tự nhận diện và phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ ý thức nêu gương đã tạo sự lan tỏa để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo.

Do triển khai đồng bộ 4 biện pháp trên nên Công an thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt công tác như: Chủ động nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn diễn ra ở Thủ đô; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, kéo dài.

Trong 2 năm 2017, 2018, tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 82,15%, trong đó có các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 100%; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng cháy, chữa cháy đã được tăng cường, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; duy trì tính hiệu lực, hiệu quả của mô hình tổ công tác 141, 142 và triển khai 2 mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố trong phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm, nhất là các loại tội phạm do đối tượng côn đồ hung hãn gây ra, được nhân dân Thủ đô tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Trong công tác cải cách hành chính đã thực hiện phương châm “3 giảm” (giảm hồ sơ giấy tờ, giảm thời gian đi lại; giảm thời gian giải quyết); duy trì làm việc ngày thứ 7 hằng tuần; đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng; đến trực tiếp hộ gia đình chính sách, hộ dân, bệnh viện để làm thủ tục cấp căn cước công dân, cấp hộ chiếu… Chủ động củng cố, kiện toàn, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

5 kinh nghiệm

Với những thành tích đã đạt được, lực lượng Công an Thủ đô đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Huân chương Chiến công, Huân chương Dũng cảm, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an, của UBND thành phố, 310 thư khen, thư cảm ơn của quần chúng nhân dân và khách quốc tế…

Từ thực tế thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 ngày 19-5-2018 của Bộ Công an, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã rút ra 5 kinh nghiệm sau:

1. Phải có sự tập trung lãnh đạo thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Coi trọng việc nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo trong thực hiện phê bình và tự phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, rèn luyện, tu dưỡng theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

2. Công tác triển khai thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể quần chúng; đưa nội dung nhận xét đánh giá kết quả thực hiện vào nội dung sinh hoạt của cấp ủy, đơn vị; lấy kết quả thực hiện là một trong các tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ; bình xét danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân. Chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện có hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ có sai phạm.

3. Phải tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm và văn hóa giao tiếp ứng xử Công an nhân dân, nhất là các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân.

4. Phải cụ thể hóa thành những khẩu hiệu, mô hình, phần việc thiết thực, cụ thể hằng ngày phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, đơn vị. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; chú trọng huấn luyện quân sự, võ thuật, tập huấn, điều lệnh, bồi dưỡng các kỹ năng trong giải quyết các tình huống thực tiễn.

5. Tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân thông qua việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên đi cơ sở, tổ chức hoạt động dân vận, giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới; thăm và tặng quà gia đình chính sách. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát huy hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong Công an nhân dân gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; gương “người tốt, việc tốt”, hình ảnh tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng và xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất