Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thực hiện pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

    

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã luôn tập trung, đẩy mạnh việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, tỉnh Quảng Nam đang gặp một số vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng quy định của pháp luật về đất đai để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của địa phương liên quan tới vấn đề xác định lại diện tích đất ở đối với đất thổ cư; xác định giấy tờ về quyền sử dụng đất đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất (có tên trong Sổ Đăng ký ruộng đất, Sổ Địa chính được lập theo Chỉ thị số 299/TTg) nhưng bị mất hoặc chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng đất đối với người mang hai quốc tịch; hướng dẫn thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao những nỗ lực của UBND tỉnh Quảng Nam trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại địa phương; đồng thời mong rằng trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung chỉ đạo các sở, ngành thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan đến việc thực hiện pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai, Thanh tra Bộ và Vụ Pháp chế trao đổi, phối hợp, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Nam các giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà soát đề trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Đất đai mang tính cơ bản, toàn diện, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai. Việc sửa đổi này nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch nói chung, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian qua.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất