Sắc mới trên quê hương Mẹ Suốt
Một góc Cảng cá Nhật lệ, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới. Ảnh: Đức Cương (Báo Quân khu 4)

Tiếp chúng tôi tại trụ sở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) mới được xây dựng khang trang, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh vui mừng cho chúng tôi biết: “Hiện nay, vùng cát Bảo Ninh - quê hương của Mẹ Suốt anh hùng đang từng ngày “thay da, đổi thịt”, phát triển thành đô thị đa chức năng, trong đó đặc biệt là du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng. Trong tương lai gần, đô thị Bảo Ninh sẽ là hạt nhân, là động lực trong phát triển du lịch không chỉ riêng TP. Đồng Hới mà của cả tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi cũng là một trong những đơn vị được Thành ủy Đồng Hới chọn là đơn vị điểm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đảng bộ xã Bảo Ninh hiện có 300 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả của Đảng bộ xã Bảo Ninh đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, Đảng bộ xã đã chủ động gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội xã Bảo Ninh đã có bước phát triển vượt bậc. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu  năm 2019, các hoạt động dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá; các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, cơ khí tiếp tục sản xuất có hiệu quả; nhiều mô hình tổ hợp tác dịch vụ du lịch biển, dịch vụ hậu cần nghề cá và các loại hình dịch vụ chế biến thủy, hải sản được mở rộng và phát triển tốt. Chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển nhiều ngành nghề như: chế biến nước mắm, ruốc, cà kiệu các loại, sản xuất đá lạnh, kinh doanh xăng dầu và thực phẩm phục vụ khai thác hải sản thu nhập khá. Nhiều thương hiệu hải sản truyền thống của địa phương như mực một nắng, mực khô, cá khô, cà kiệu… được du khách du lịch ưa dùng nhiều, giải quyết được việc làm cho một bộ phận nhân dân.

Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, xã đã tập trung thâm canh các loại rau màu, củ quả. Mô hình tổ hợp tác rau an toàn ở Cửa Phú hoạt động hiệu quả, cung cấp hoa màu các loại cho thị trường đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap, tạo được thương hiệu uy tín, được nhiều người tin dùng. Chăn nuôi được chú trọng phát triển. Sản lượng khai thác đánh bắt thủy hải sản năm 2018 đạt 12.100 tấn.

Công tác quản lý quy hoạch - đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường - xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi được chú trọng. Vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tiến bộ. Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn 100%. Xã đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Năm 2018, thu ngân sách xã đạt trên 50 tỷ đồng, chi ngân sách xã đạt trên 37 tỷ đồng.

Văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Nhiều thiết chế văn hóa, thể dục-thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng. Cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phục dựng các giá trị văn hóa phi vật thể trong các lễ hội như: Xuân thủ kỳ yên, cầu ngư, múa bông, chèo cạn… Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao bước đầu được nhân dân trong xã quan tâm và nâng cao chất lượng. Xã đã tích cực tham gia các hoạt động của Tuần văn hóa - du lịch Đồng Hới như: Lễ hội múa bông chèo cạn, Lễ hội diễu hành đường phố, Lễ hội đua thuyền truyền thống,… Nhờ vậy, đời sống tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên. Năm 2018 có 92,9% số hộ đạt gia đình văn hóa; các hương ước thôn từng bước đi vào cuộc sống, tình làng nghĩa xóm được tăng cường, các tệ nạn xã hội ngày càng giảm.

Công tác giáo dục, đào tạo có bước phát triển khá toàn diện. Mạng lưới trường học, quy mô giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển ở tất cả các cấp học; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao và giữ vững thành tích đơn vị dẫn đầu các bậc học của TP. Đồng Hới. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng, 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế - dân số - gia đình được coi trọng. Chất lượng khám và điều trị cho nhân dân được chú trọng và nâng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường và đạt kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ngày càng đảm bảo. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh. Bảo Ninh là một trong những xã dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính của thành phố. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được quan tâm đẩy mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, các phong trào thi đua được nhân dân tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Đảng bộ xã quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và phẩm chất đạo đức; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương; kết hợp chặt chẽ các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành với các phong trào thi đua của địa phương; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ xã 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Có được kết quả trên là do hằng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng chương trình hành động, ra nghị quyết chuyên đề phù hợp với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của từng năm. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, quán triệt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; 100% chi bộ trực thuộc đã cam kết thực hiện nghiêm túc chuyên đề và đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, 100% đảng viên đăng ký nội dung rèn luyện và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Sau khi rà soát, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị ký cam kết thi đua cho 21 đơn vị với 34 nội dung công việc làm theo Bác. Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện về Bác... Đồng thời, tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về gương người tốt, việc tốt của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Đảng bộ xã trong học tập và làm theo Bác.

Để thực hiện tốt các nội dung theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc trong sinh hoạt định kỳ phải gắn với việc thực hiện học tập và làm theo Bác như tuyên truyền các tác phẩm của Hồ Chí Minh; các buổi sinh hoạt chuyên đề; các mẩu chuyện về Bác... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng nhiệt tình và đi vào chiều sâu, bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày như chung tay xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Kết quả phân loại tổ chức đảng và phân tích chất lượng đảng viên năm 2016, 2017 cho thấy chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Có 6/13 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 7/13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 99%, có 67 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, có 2/12 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 48 đồng chí; 93,11% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6,88% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. UBND xã luôn đạt đơn vị trong sạch, vững mạnh, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Khối Dân vận, Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã hằng năm đều đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiều đơn vị luôn dẫn đầu trong khối 16 xã, phường của T.P Đồng Hới.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Mô hình “Giảm nghèo có địa chỉ” của Uỷ ban MTTQ xã đạt kết quả tốt, trong 3 năm đã kêu gọi xã hội hóa được hơn 1,5 tỷ đồng để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững (năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo của xã là 0,64%, đến nay chỉ còn 0,1%). Mô hình “Tổ dịch vụ đan vá lưới” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến nay đã vận động thành lập được 5 tổ dịch vụ đan vá lưới với 100 thành viên tham gia, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho số chị em phụ nữ nhàn rỗi. Mô hình “Tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển” của Hội Nông dân xã được đông đảo bà con ngư dân tham gia với mục đích vừa khai thác đánh bắt thủy hải sản, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo và giúp đỡ nhau trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có sự cố xảy ra…. Từ năm 2016 đến nay, Hội Nông dân xã đã vận động ngư dân thành lập được 21 tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển với 147 thành viên tham gia. Chi bộ cơ quan UBND xã thực hiện tốt nội dung đăng ký làm theo Bác “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, phục vụ nhân dân”; Chi bộ Trường Mầm non thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Bên cạnh tôn vinh các điển hình các tập thể, trong 3 năm qua, Đảng ủy xã đã khen thưởng 115 cá nhân đã có thành tích xuât sắc trong học tập và làm theo Bác.

Với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xã bảo Ninh đã được các cấp, các ngành trong tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới Đảng bộ xã Bảo Ninh sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng xã Bảo Ninh phát triển vững mạnh toàn diện.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất