Đáp ứng lòng tin cậy và sự mến yêu của bạn đọc

Đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn trên chặng đường mới của sự phát triển. Và, công tác xây dựng đảng cũng đặt ra những yêu cầu cấp bách phải đổi mới, tiến bộ. Bởi vì, bên cạnh kết quả đạt được công tác xây dựng đảng những năm qua vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém; lòng tin của nhân dân đối với Đảng có nhiều giảm sút. Để lãnh đạo trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng tầm trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đồng thời, cần giải quyết việc tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng, hoạt động Quốc hội và trong toàn xã hội - vấn đề đang được mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm...

Với yêu cầu, điều kiện mới, Tạp chí Xây dựng Đảng - tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng cần phát huy vai trò là diễn đàn và tạp chí “cẩm nang” về công tác tổ chức xây dựng đảng. Thực hiện chức năng là diễn đàn về công tác tổ chức xây dựng đảng, Tạp chí cần có những bài viết đa chiều để thu hút các ý kiến tâm huyết tham gia đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; chỉ ra những biểu hiện vi phạm và thực hiện hình thức nguyên tắc tập trung dân chủ, hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, lối làm việc tắc trách, trì trệ hoặc lợi dụng quyền lực để vun vén lợi ích cá nhân... Với chức năng là tạp chí nghiên cứu về công tác tổ chức xây dựng đảng, Tạp chí cần làm tốt việc kết nối một lực lượng đông đảo các nhà khoa học, người nghiên cứu, cán bộ làm công tác đảng và mọi cán bộ, đảng viên tâm huyết viết bài đi sâu phân tích tình hình, thực trạng, từ đó đề xuất những giải pháp đổi mới và giải đáp được những vấn đề mới nảy sinh trong công tác tổ chức xây dựng đảng nhằm đạt mục tiêu như Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ ra: “Tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp củng cố và đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng... Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng... Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên... Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ. Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ...”(1). Với chức năng là tạp chí “cẩm nang” hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng, Tạp chí cần tích cực nghiên cứu, khảo sát thực tiễn nắm tình hình thực hiện công tác xây dựng đảng ở khắp các vùng miền, địa phương, có những bài tổng kết đúc rút kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng...

Được sự ủng hộ của bạn đọc, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Tạp chí đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, đáp ứng phần nào đòi hỏi và sự mong đợi. Tạp chí đã mở thêm một số chuyên mục (“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Suy ngẫm về nghề tổ chức”...), mảng đề tài, chủ đề mới (về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, phát hiện và bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài...) và được đông đảo bạn đọc hoan nghênh. Trên tạp chí in đã có thêm nhiều bài nghiên cứu sâu, bài tổng kết kinh nghiệm quý, nhiều câu hỏi của bạn đọc về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng đã được Tạp chí phối hợp các vụ chuyên đề của Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu trả lời. Tạp chí điện tử tiếp tục bám sát các sự kiện thời sự chính trị của đất nước, có thêm nhiều bài cho các chuyên mục, nhất là mục Sự việc - ý kiến. Nhiều bạn đọc yêu mến Tạp chí đã gửi ý kiến nhận xét, đánh giá Tạp chí là “người thầy”, là “cẩm nang về công tác đảng”, là “nguồn tư liệu phong phú cho những ai học, nghiên cứu về xây dựng Đảng”... Một bạn đọc có địa chỉ email thhoang_tchuts@yahoo.com viết: “Là một độc giả thường xuyên của Tạp chí Xây dựng Đảng tôi thấy gần đây Tạp chí mở thêm chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức giúp bạn đọc hiểu thêm về nghề tổ chức xây dựng đảng nói chung, tổ chức cán bộ nói riêng”. Phản hồi về bài Khắc sâu và làm theo những lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, bạn Đức Trung (địa chỉ email ductrung@gmail.com) đã viết: “Bài viết rất hay, tác giả chỉ ra được những hạn chế, yếu kém mà các kỳ đại hội đảng đưa ra, vừa đánh trúng vào những vấn đề nóng hổi đang diễn ra hiện nay”. Với bài Niềm tin đăng trên tạp chí điện tử, bạn đọc có địa chỉ email bduong58@gmail.com nêu ý kiến: “Hoàn toàn đúng khi tác giả khẳng định chỉ có thể xây nền thắng lợi trên nền nhân dân”. Bạn đọc Vũ Nguyên Quán, khi đọc bài Trần Nhân Tông: Một giá trị vĩ đại của dân tộc, đã viết: Bài viết quá hay, nhất là nói về chuyện dùng người. Đây là bài học quý cho Đảng ta”. Về bài Tưởng nhớ Anh Trần Đình Hoan, bạn đọc Nguyễn Hồng Pháp (địa chỉ email nhphap@yahoo.com.vn) viết: “Nhờ bài viết mà các đồng nghiệp hiểu thêm về người lãnh đạo của Ngành ta. Tôi tâm niệm sẽ cố gắng học và làm theo một đức tính tốt đẹp nào đó từ đồng chí cố Trưởng ban, nhất là khi nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày một nặng nề”...

Với những nỗ lực cố gắng, Tạp chí đã vươn lên trở thành tạp chí chủ công trong nghiên cứu, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng, có đóng góp tích cực và hiệu quả đối với công tác xây dựng đảng nói chung và công tác tổ chức - cán bộ nói riêng. Số lượng phát hành tạp chí đã đạt ở hàng cao nhất trong số các tạp chí của Đảng.

Tuy nhiên, trước đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc và thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, bạn đọc mong ở Tạp chí đề cập những vấn đề nóng bỏng hơn trong công tác tổ chức - cán bộ, tích cực hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, nhất là đấu tranh chống những biểu hiện tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Trong nghiên cứu cần lý giải được thấu đáo các vấn đề như: Cơ sở lý luận và thực tiễn để đổi mới các mô hình tổ chức và các quy trình, quy định về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chính sách cán bộ... Tích cực nghiên cứu các mô hình có hiệu quả về công tác tổ chức nhân sự của các nước trên thế giới để tiếp thu cái hay, cái tiến bộ, đề xuất vận dụng xây dựng thành các mô hình, cách làm mới về tổ chức, cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên... Trong trao đổi, Tạp chí cần tăng tính diễn đàn về những vấn đề đang đặt ra, đang được dư luận quan tâm về công tác tổ chức - cán bộ và đảng viên. Những vấn đề lý luận cần gắn với thực tiễn, lý giải được những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Các bài kinh nghiệm cần mang tính tổng kết cao, trở thành những mẫu mực để vận dụng ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong cả nước. Tạp chí cần làm tốt việc nghiên cứu, phát hiện những nhân tố tích cực, những điển hình tốt trong công tác tổ chức xây dựng đảng ở khắp mọi miền đất nước để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng. Tạp chí phải phản ánh được hơi thở cuộc sống và đi sâu nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đặt ra trong công tác xây dựng đảng. “Mong Tạp chí xứng đáng là chỗ dựa, niềm tin của những người làm công tác xây dựng đảng, là điểm đến của ngày càng nhiều bạn đọc và cộng tác viên cả nước” như bạn Trương Thị Bạch Yến, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 3 đã gửi gắm nơi Tạp chí như vậy.

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn sự mến yêu và lòng tin cậy của bạn đọc, Tạp chí cần đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở khắp các vùng miền, lĩnh vực; tranh thủ sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự định hướng về công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự giúp đỡ về nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương trong cả nước. Tạp chí sẽ tiếp tục đổi mới để nâng cao tính định hướng và tính hấp dẫn. Tạp chí sẽ luôn bám sát những văn bản chỉ đạo mới nhất của Trung ương, những hướng dẫn cụ thể của các ban đảng Trung ương, cơ quan Nhà nước, đặc biệt là của Ban Tổ chức Trung ương để cung cấp những thông tin thời sự nhất, chính thống nhất. Bằng những bài viết Tạp chí sẽ góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho người đọc, và quan trọng hơn là định hướng hành động, nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mục tiêu là biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành thực tiễn sinh động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tạp chí sẽ tạo sự hấp dẫn với bạn đọc bằng các bài viết đúng đắn và trí tuệ, lấy cái hay, cái đẹp, cái cần trong xây dựng Đảng để thu hút bạn đọc của mình. Tính hấp dẫn của Tạp chí nằm trong việc thực hiện tốt vai trò hướng dẫn và diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng đảng, ở chỗ đáp ứng mong muốn được hiểu rõ quan điểm lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức xây dựng đảng, được phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, những chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, được giới thiệu những tri thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, giúp tháo gỡ những khó khăn, lúng túng trong công tác hằng ngày...

Gắn bó với sự phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Tạp chí Xây dựng Đảng đã từng bước xây dựng, đổi mới và phát triển. 48 năm qua, Tạp chí đã luôn nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn đọc và cộng tác viên cả nước trong việc tham gia viết tin, bài, nêu vấn đề, đóng góp ý kiến để Tạp chí suy nghĩ, tìm tòi lý giải các vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Tạp chí đã đáp ứng phần nào những yêu cầu, đòi hỏi từ bạn đọc và nguyện tiếp tục phấn đấu để đáp ứng lòng tin cậy và sự mến yêu của bạn đọc đã dành cho trong suốt 48 năm qua.

-----

(1) Đảng CSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXBCTQG, H.2011, tr. 258-261.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất