Giới thiệu nội dung Tạp chí in số 7-2013

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xây dựng, củng cố tổ chức đảng”, giúp bạn đọc tiếp cận tư tưởng của Bác về vai trò, vị trí của tổ chức đảng; nội dung, phương thức xây dựng, củng cố tổ chức đảng…

Với chủ đề trọng tâm về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, trong chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Tạp chí đăng bài “Vận dụng quan điểm của V.I.Lê-nin trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng” của Phạm Việt Hải. Bài viết đã nêu một số luận điểm quan trọng của V.I.Lê-nin về xây dựng tổ chức đảng, đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng đảng của Đảng ta hiện nay. Bài viết “Về bổ sung và thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng” của Nguyễn Đức Hà đã khái quát về sự ra đời và cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng trước yêu cầu của của thực tiễn công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng một cách lô-gíc, từ đó đề xuất những vấn đề cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Bài viết “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cơ sở đảng xã, phường, thị trấn” của tác giả Đỗ Phương Đông, Phó vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương nêu và phân tích những đặc điểm ở xã, phường, thị trấn, từ đó tác giả đề xuất 4 giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn. Qua bài viết “Thành công nhờ sức mạnh tổng hợp”, tác giả Nguyễn Phi Long và Đức Hảo giới thiệu với bạn đọc về những nhân tố và động lực chủ yếu để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. Đó là sự kết hợp của 3 yếu tố: sự lãnh đạo của cấp uỷ; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự nỗ lực của nhân dân. Đây là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp, mang lại sự thành công trong thực hiện chủ trương của Đảng về chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng này. Bài viết “Bí thư cấp uỷ cơ sở với việc xây dựng hệ thống chính trị” của Đinh Văn Năm đã nêu 5 nội dung mà người bí thư cấp ủy cơ sở cần thực hiện tốt để xứng với vai trò, trọng trách của người đứng đầu tổ chức đảng ở cơ sở. Bài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Sóc Sơn” của Phan Hữu Tích phản ánh kết quả khảo sát một số cấp uỷ ở huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội), từ đó rút ra 4 kinh nghiệm làm tốt ở địa phương này. Bài “Củng cố, phát huy vai trò hệ thống chính trị trong vùng đồng bào có đạo ở Nghệ An” của Phan Thanh Đoài, Nguyễn Mỹ Tặng là thực tiễn sinh động về các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của Nghệ An để góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng cùng với hệ thống chính trị trong vùng đông đồng bào có đạo sinh sống. Bài “Xây dựng tổ chức đảng ven biển ở Bình Định” của tác giả Đức Anh và Nguyễn Long đã phân tích những khó khăn, hạn chế mang tính đặc thù của những xã, phường, thị trấn ven biển Bình Định. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn cụ thể, sinh động. Bài “Củng cố tổ chức đảng ở Đam Rông” của Đăng Lộ là bài viết về kinh nghiệm của huyện vùng cao tỉnh Lâm Đồng với cách làm thiết thực, phù hợp địa phương. Bài viết “Sức bật Cà Ná” của Thu Thuỷ phác họa sự thay đổi của một vùng quê qua những điều mắt thấy, tai nghe từ cấp uỷ cấp trên, cấp uỷ cơ sở và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quá trình cùng chung sức, chung lòng đưa Cà Ná đi lên bằng nội lực khai thác các tiềm năng của kinh tế biển. Bài “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Nguyễn Huy Hiệu đã phân tích mặt được, chưa được sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết và từ đó bày tỏ những mong muốn, đề xuất tiếp cho việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đi vào cuộc sống, có hiệu quả tích cực hơn. Bài “Mấu chốt là phải gương mẫu, làm gương” trả lời phỏng vấn Tạp chí Xây dựng Đảng của Dương Văn Tính, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đã làm rõ những nhân tố quyết định dẫn tới thành công của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2013), bài viết “Chính sách hậu phương quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Lê Văn Hân đã đánh giá điểm mạnh, mặt hạn chế của công tác này thời gian qua. Từ đó, tác giả nêu lên 4 vấn đề cần giải quyết để thực hiện tốt hơn chính sách hậu phương quân đội trong thời gian tới.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có bài viết “Tận tuỵ” của Minh Hằng giới thiệu chân dung về sự gương mẫu, tận tuỵ của những chiến sĩ - đảng viên Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội và buôn bán người (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên” trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Thẩm quyền và trách nhiệm của đảng cầm quyền” của tác giả Trần Đình Huỳnh đã nêu và phân tích giúp bạn đọc hiểu sâu thêm về thẩm quyền, trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách đảng duy nhất cầm quyền hoạt động trong khuôn khổ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, góp phần làm rõ về mặt lý luận, giúp cho việc trao đổi ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992 có căn cứ khoa học và thực tiễn. Bài viết “Hoàn thiện cơ cấu ban tổ chức các cấp uỷ địa phương” của Võ Thị Mai là những đề xuất trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn trên phạm vi cả nước để mô hình cơ quan tổ chức các cấp uỷ địa phương hoàn thiện, hoạt động hiệu quả hơn. Bài viết “Quan điểm, giải pháp của Đảng về phát triển bền vững” của Ngọ Văn Nhân và “Chống diễn biến hoà bình trên báo điện tử” của Vũ Thị Thanh Tâm là những băn khoăn, trăn trở của tác giả để làm sao Đảng lãnh đạo đưa đất nước phát triển bền vững và vai trò lãnh đạo của Đảng  chống diễn biến hoà bình của các thế lực trong điều kiện phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và truyền thông hiện nay.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Luôn sâu sát cơ sở và biết dựa vào dân” của tác giả Hoàng Văn Uyển là những kỷ niệm, bài học kinh nghiệm của một người cán bộ tổ chức đã có cả cuộc đời gắn bó với công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Nấc thang dân chủ” là cái nhìn tích cực, quan điểm đồng tình của tác giả Minh Anh về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII đã nâng cao thêm một bước về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, thúc đẩy việc thực hiện dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, tác giả Bá Thắng đã giới thiệu chân dung đảng viên, thương binh Đỗ Đình Ngô qua bài viết “Làm giàu bằng một bàn tay” nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Con nuôi” của Minh Anh phản ánh và phê phán hiện tượng cán bộ, đảng viên “lách luật” sinh con thứ ba, làm cho việc vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình của Nhà nước thêm phức tạp.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng,  tác giả Hồng Phúc thông tin về “Giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Tác giả Bảo Minh thông tin về “Sơ kết việc thí điểm đưa 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 63 huyện nghèo”.

Chuyên mục Quốc tế có bài viết “Cu-ba tăng cường vai trò các tổ chức cơ sở đảng” của Vũ Huyền giúp bạn đọc có được những thông tin tổng quát về vai trò, vị trí của tổ chức đảng ở Cu-ba trong quá trình cùng Đảng Cộng sản Cu-ba lãnh đạo đổi mới, phát triển đất nước.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về khen thưởng tổ chức đảng, tính kết quả bầu cử, giới thiệu sinh hoạt đảng, giới thiệu người vào Đảng, tính tuổi Đảng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2013, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu về xây dựng, củng cố tổ chức đảng dưới góc nhìn chuyên ngành

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất