Nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2013

Trang 1, Tạp chí trích lời "Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tổ chức bộ máy", giúp bạn đọc tiếp cận tư tưởng của Bác về nền tảng của tổ chức, nhiệm vụ của tổ chức và cách xây dựng tổ chức.

Nhân kỷ niệm lần thứ 195 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 – 5-5-2013) và 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2013), trong chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, PGS. Trần Đình Huỳnh có bài viết “Mầm mống hiện thực của đời sống là nhân dân” đã khẳng định trí tuệ của hai nhà cách mạng lớn gặp nhau trước hết ở môt căn cứ xuất phát làm mầm mống hiện thực của đời sống của mỗi nước chính là nhân dân nước đó.

Với chủ đề trọng tâm về tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài viết “Những khó khăn, bất cập và giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở” của đồng chí Vũ Thị Thủy, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Bài viết đã phân tích, chỉ rõ những khó khăn, bất cập qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), từ đó đề xuất những giải pháp khả thi để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Bài viết “Tại sao biên chế tăng” của PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉ rõ 5 nguyên nhân làm cho biên chế vẫn tăng trong khi Đảng ta có nhiều nghị quyết quan trọng về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy. Bài viết “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội” của ThS. Phạm Đức Vinh là những phân tích, đánh giá toàn diện, có hệ thống việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X): chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả việc thực hiện trong thời gian tới. Bài viết “Tổ chức và hoạt động của đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương sau khi kết thúc hoạt động của ban cán sự đảng” của tác giả Nguyễn Mạnh Toản, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã làm rõ vai trò, nhiệm vụ của đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương sau khi kết thúc hoạt động của ban cán sự đảng ở đơn vị này theo Quyết định số 214-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời nêu rõ các vấn đề trong việc tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng này. Bài viết “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp nhà nước” của ThS. Nguyễn Khắc Dịu nêu đổi mới cách lãnh đạo đối với những đơn vị này nên như thế nào. Bài viết “Mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện nơi không tổ chức HĐND ở miền Trung” của tác giả Phương Anh và bài viết “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện ở phía Nam” của Lê Thủy đã phản ánh quá trình triển khai thực hiện việc thí điểm, những mặt được, chưa được và đề xuất, kiến nghị qua tổng hợp kết quả khảo sát tại các quận, huyện ở 7 tỉnh, thành được Trung ương chọn thí điểm mô hình này. Bài viết “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng cấp xã” của tác giả Phạm Mạnh Khởi, Phó vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương là những kinh nghiệm được rút ra qua nghiên cứu tình hình hoạt động các tổ chức cơ sở đảng cấp xã, cả những nơi hoạt động tốt và chưa tốt, đề xuất các giải pháp để tổ chức cơ sở đảng cấp cơ sở ngày càng hoạt động tốt hơn. Bài viết “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong Quân đội” của tác giả Phạm Việt Hải qua phân tích thực trạng đã đưa ra giải pháp cụ thể góp phần nâng cao chất lượng đảng viên trong Quân đội. Bài viết “Xây dựng lực lượng nòng cốt ở Tây Nguyên” của TS. Nguyễn Thế Tư là kết quả nghiên cứu, phản ánh sinh động cách xây dựng lực lượng nòng cốt ở khu vực Tây Nguyên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu sự gương mẫu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam qua bài viết “Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” của tác giả Trần Quang Dũng. Cùng trong chuyên mục này có bài viết “Động lực tạo đà, tiếp sức phong trào phụ nữ Quân đội” của tác giả Phạm Giang nói về cách tổ chức hoạt động và những phong trào thiết thực của Ban Phụ nữ Quân đội (Bộ Quốc phòng) tạo nên những kết quả đáng khích lệ. Bài “Nơi có những người thầy với tình yêu nghề cháy bỏng” của Hoàng Thanh Nga đã giới thiệu về ngôi trường có bề dày truyền thống với những người thầy giàu tâm huyết ở Trường PTTH chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Nét mới trong kiểm soát quyền lực” của ThS. Phạm Thu Lan đã mạnh dạn nêu ý kiến trao đổi về một vấn đề được nêu trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đang được dư luận quan tâm. Bài viết “Quyền uy của người đứng đầu” của ThS. Bùi Thị Ngọc Mai là một góc nhìn khác khi phân tích về quyền uy và quyền lực của người đứng đầu. Bài viết “Một số giải pháp thực hiện tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng” của ThS. Nguyễn Văn Phương trao đổi sâu về thực hiện có hiệu quả 3 nguyên tắc trong sinh hoạt đảng. Bài viết “Về phong cách lãnh đạo của bí thư đảng ủy phường ở TP. Hà Nội” của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh từ nghiên cứu, khảo sát thực tiễn ở TP. Hà Nội đã phân tích chỉ ra 5 yếu tố và 5 giải pháp để xây dựng phong cách của bí thư đảng ủy phường.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Đi mãi chưa qua một đoạn đường” của tác giả Bùi Đức Lại. Bài viết như lời tâm sự, đọng lại trong lòng người đọc những trăn trở, suy nghĩ về công tác cán bộ của Đảng, đồng thời cũng là sự đúc rút những bài học thực tiễn từ chính công việc của tác giả khi làm công tác tổ chức xây dựng đảng.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Chấm điểm công chức” của tác giả Vũ Lê, từ chỗ phân tích sự việc Sở Nội vụ Đà Nẵng triển khai đề án đánh giá kết quả làm việc của công chức phường, xã dựa trên thang điểm 100 đã nêu ra nhiều vấn đề đáng quan tâm về cách đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên hiện nay.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, tác giả Bá Thắng đã giới thiệu chân dung đảng viên- nữ công nhân bảo vệ môi trường đã vượt lên khó khăn, vất vả của cuộc sống hằng ngày để dành trọn niềm yêu nghề, từ đó có những sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, được tôn vinh là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2012.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Hai xuống một lên” của tác giả Thủy Minh phản ánh cách làm hiệu quả của cấp ủy huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định trong xây dựng nghị quyết đem lại hiệu quả trong thực tế.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, tác giả Hồng Phúc thông tin về việc thành lập một số đảng bộ cơ quan ở Trung ương: Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương. Tác giả Lê Thủy thông tin “Hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý” tại TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên mục Quốc tế, bài viết “Tuyển chọn công chức tại một số quốc gia” của Đình Tùng đã giúp bạn đọc tiếp cận những kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc này.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp nhiều câu hỏi về kết nạp đảng viên đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số, về thủ tục giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng, về đóng đảng phí…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2013, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất