Hộp thư cộng tác viên tháng 6-2013

Trong tháng 6-2013, Tạp chí Xây dựng Đảng đã nhận được tin, bài, câu hỏi... của các đồng chí và các bạn:

Thái Bảo, Danh Cảnh, Nguyễn Thành Chung, Đào Quang Dũng, Hoàng Đại Dương, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Kim Đức, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Trọng Hùng, Vũ Huyền, Bùi Thị Khanh, Ma Đại Long, Đăng Lộ, Thúy Mai, Cao Thị Ngụ, Thích Giác Phú, Nguyễn Chí Phúc, Võ Thị Phương, Nguyễn Huữu Tài, Hà Văn Tải, Vũ Đức Thành, Trần Giang Thi, Trần Thông, Vương Quang Thuộc, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Trọng Xây.

Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí, các bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp chí số 8-2013 với chủ đề: Về phát hiện, tiến cử và sử dụng nhân tài; chính sách cán bộ; 68 năm Cách mạng Tháng Tám; ngày thành lập Công an nhân dân. Tin, bài, ảnh... ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, điện thoại để tiện liên hệ. Gửi thư điện tử theo địa chỉ: xaydungdang@hn.vnn.vn. Tiêu đề thư điện tử và tên file gửi kèm đề nghị dùng tiếng Việt không dấu để tiện khai thác, sử dụng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất