DANH NGÔN HỒ CHÍ MINH

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho ra mắt cuốn sách quý Danh ngôn Hồ Chí Minh. Cuốn sách giới thiệu gần 2.000 câu nói mang tính triết lý và giáo huấn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tuyển chọn công phu từ 15 tập của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- Sự Thật, phiên bản mới (2011).

Qua hơn 500 trang sách Danh ngôn Hồ Chí Minh, người đọc có thể nắm khái quát những tư tưởng và quan điểm cốt lõi của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; về độc lập dân tộc; về nhà nước dân chủ nhân dân; về nhân cách, phẩm giá của con người; về tư cách, đạo đức tác phong của người cán bộ; về đào tạo và sử dụng cán bộ; về lực lượng vũ trang cách mạng và quốc phòng toàn dân; về đường lối ngoại giao và quan hệ quốc tế; vai trò của các tổ chức, đoàn thể cách mạng; về xây dựng nền giáo dục dân chủ; việc xây dựng nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam; về chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước v.v...

Các tác giả đã lựa chọn những câu cô đọng nhất, dễ hiểu mà vô cùng sâu sắc, với việc sắp xếp các câu danh ngôn theo thứ tự từ điển, từng câu đều có trích dẫn chính xác nguồn để người đọc dễ tra cứu, sử dụng.

Cuốn sách đã được thẩm định qua nhiều vòng và nhận được nhiều góp ý từ các chuyên gia cao cấp của Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương.

Danh ngôn Hồ Chí Minh là một tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và thiết thực phục vụ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sách in kèm 100 trang ảnh quý về cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh trong và ngoài nước. Giá bìa: 240.000đ

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất