Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2014

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về người cán bộ trong Quân đội” là phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. Theo Người, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại. Vì vậy, trách nhiệm của cán bộ rất nặng nề. Người cán bộ trong Quân đội từ việc lớn đến việc nhỏ đều phải làm kiểu mẫu, làm gương… Như thế, Quân đội ta sẽ là một đội quân vô địch.

Với chủ đề trọng tâm về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm bài viết “Phẩm chất đạo đức cách mạng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Trương Thị Văn đã nêu được những phẩm chất đạo đức cần có của người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng của Người, là: Nói đi đôi với làm; quyết đoán trong công việc; khiêm tốn; gương mẫu; chí công, vô tư; khoan dung, độ lượng; tự phê bình và phê bình. Cũng về nội dung công tác cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết “Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay” của đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhằm làm rõ, cụ thể hoá và sâu sắc thêm về chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đảng ta, một trong 3 khâu đột phá nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Bài viết quan trọng của đồng chí Tô Huy Rứa sẽ được Tạp chí Xây dựng Đảng đăng trong 3 kỳ liên tiếp (tháng 12-2014 và tháng 1, tháng 2-2015).

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014), Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có bài viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới” đã đánh giá, nhấn mạnh đến vai trò của đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội góp phần quan trọng làm nên chiến thắng, sự phát triển vững mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam 70 năm qua. Tổng kết 70 năm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, bài viết của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng đội ngũ cán bộ này và những giải pháp cơ bản để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược của Quân đội đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bài viết “Xây dựng Quân đội mạnh về chính trị trong tình hình mới” của Thượng tướng, Viện sĩ, TSKHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá khái quát về quá trình xây dựng Quân đội ta về chính trị trong 70 năm qua. Tác giả đã rút ra một số bài học sâu sắc góp phần làm nên những thắng lợi của Quân đội ta trong suốt chiều dài lịch sử như: Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.

Cùng chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài viết “Tăng thêm chức danh lãnh đạo phục vụ luân chuyển, đào tạo,bồi dưỡng cán bộ” của Phúc Sơn đã tổng hợp, cung cấp những kết quả làm được của các tỉnh, thành trên cả nước về chủ trương tăng thêm chức danh phó bí thư phụ trách tổ chức cơ sở đảng ở các tỉnh, thành phố từ khoá IX, đến khoá X và XI của Đảng. Qua bài viết, tác giả đã nêu bật về sự cần thiết khách quan của việc thực hiện chủ trương này; vấn đề dân chủ, công khai trong triển khai; phân tích về những hiệu quả trước mắt và lâu dài, từ đó tác giả rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn có giá trị tham khảo tốt. Bài viết “Một biện pháp chuẩn bị nhân sự đại hội đảng” của Nguyễn Thanh Hương đã nhấn mạnh đến cách làm của một số địa phương trên toàn quốc trong thực hiện luân chuyển cán bộ. Thông qua luân chuyển, giúp cán bộ trưởng thành hơn trong thực tiễn và là cơ sở để tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Bài viết “Luân chuyển cán bộ góp phần tích cực chuẩn bị nhân sự cấp uỷ” của Hồng Văn đã phản ánh kinh nghiệm và một số biện pháp thực hiện của tỉnh Thái Bình qua luân chuyển thời gian qua. Nhiều cán bộ luân chuyển đã tích luỹ được kinh nghiệm trong thực tiễn để lãnh đạo, quản lý tốt hơn và có thể đảm nhiệm công việc mới tốt hơn khi cấp uỷ giao. Bài viết “Chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở TP. Hồ Chí Minh” của Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã phản ánh về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh trong công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, từ chủ trương đến phân công nhiệm vụ. Đặc biệt, tác giả đã nêu rõ cách chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải vừa bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương, về cơ cấu, tiêu chuẩn, vừa vận dụng một số tiêu chí phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương theo hướng nâng lên cao hơn so với quy định của Trung ương để lựa chọn được cán bộ có đức, tài, được nhân dân tín nhiệm, đáp ứng yêu cầu công việc tại cơ sở.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống có bài “Bốn biện pháp ở Tuyên Quang” của Thu Thuỷ đã phản ánh về sự quan tâm của Tỉnh uỷ Tuyên Quang, sự nỗ lực của đảng bộ các cấp trong tỉnh và sự nỗ lực, chủ động của cán bộ, đảng viên nhằm phát triển đảng viên ở nơi khó khăn. Trong một thời gian ngắn, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ,  góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cho các tổ chức đảng và toàn Đảng bộ tỉnh. Bài viết “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chính uỷ, chính trị viên” của Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Xuân Tú đã phản ánh cách làm, kinh nghiệm của Học viện Chính trị trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị để thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội. Bài viết “Đảng bộ Trường Sĩ quan lục quân 1: 3 yêu cầu, 4 nội dung trong phân công nhiệm vụ cho đảng viên” của Đại tá, TS. Kim Ngọc Đại là những cách làm sáng tạo trong quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên để thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ nhà trường. Đây là hai bài viết góp phần minh chứng cho những kết quả đạt được trong các hoạt động huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua bài viết “Những người lính miền quê gió Lào cát trắng học và làm theo Bác” tác giả Phương Anh đã giới thiệu về những việc làm theo Bác của tập thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo ra những động lực tích cực, những chuyển biến mới trong nhận thức và bằng nhiều việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng công việc, rèn luyện phong cách, lối sống hằng ngày trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong mối quan hệ với nhân dân.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không là người địa phương” tác giả Hà Thư đã trao đổi về những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu như: phải tạo sự đồng bộ, liên thông giữa các loại quy hoạch cán bộ ở Trung ương và địa phương; về các điều kiện trong bố trí cán bộ luân chuyển không là người địa phương; nên hay không nên mở rộng thực hiện chủ trương xuống đến cấp xã, phường, thị trấn; về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý cho thực hiện chủ trương trên; vấn đề bố trí đồng thời nhiều chức danh tại một địa phương; về chế độ, chính sách…

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Trưởng thành từ nghề tổ chức” của đồng chí Nguyễn Hồng Chương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình là những tâm huyết, suy nghĩ, trăn trở của một người đã gắn bó với nghề tổ chức nhiều năm. Từ đó, tác giả đã nêu và phân tích những vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với những người làm công tác tổ chức làm sao để lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác tổ chức có đủ tâm và tài.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Nói và làm” của Thu Huyền. Qua phân tích về lời nói, việc làm và tác phong công tác của Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng trong thời gian qua, tác giả mong muốn mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu và trách nhiệm; nói hãy đi đôi với làm, để quần chúng noi theo vì một tấm gương sống còn giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt giới thiệu chân dung một đảng viên - thương binh làm bí thư chi bộ đã cống hiến hết mình khi còn trong quân ngũ và công việc hiện tại cho cơ sở nơi mình đang sống. Đây là tấm gương sáng về một cựu chiến binh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Cấp uỷ viên trẻ tuổi” của Nhà văn Ma Văn Kháng qua kể lại những câu chuyện có thật về những cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước ta thời kỳ kháng chiến khi tuổi đời, tuổi Đảng còn rất trẻ. Từ đó, tác giả nêu vấn đề cần suy nghĩ, hành động để mỗi cấp uỷ đảng lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và tin tưởng khi giao việc cho cán bộ trẻ để có nhiều cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Hoa Hiền thông tin về “Bế giảng lớp thứ 3 bồi dưỡng bí thư cấp uỷ cấp huyện”. Tác giả Hà Thư thông tin về “Hội thảo về đổi mới công tác tham mưu trên các lĩnh vực tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát”.

Chuyên mục Quốc tế có những bài viết thiết thực kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2014). Tác giả Viêng-văn Khăm-pha-phăn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kosang Phắk, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có bài “Tiếp tục củng cố đường lối chính trị và tổ chức của Đảng”  đã giới thiệu khái quát về những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong những năm gần đây. Theo tác giả, một trong những nguyên nhân của thành tựu đó là sự ổn định của hệ thống chính trị đất nước, là sự thường xuyên chăm lo công tác xây dựng đảng nói chung, công tác tổ chức - cán bộ nói riêng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Từ đó, tác giả nêu ra những yêu cầu và nội dung cần tiếp tục củng cố cả về đường lối chính trị và công tác tổ chức - cán bộ. Tác giả Thành Sáng có bài viết “Đong đầy tình hữu nghị” đã phản ánh những kết quả đạt được của các huyện giáp biên của hai tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào) trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường, củng cố thắt chặt thêm tình hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc qua hành trình của đoàn cán bộ Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.đến Sầm Nưa dự Hội nghị toàn quốc tuyên truyền về công tác xây dựng đảng của nước bạn Lào. Bài viết là minh chứng sinh động sự gắn bó keo sơn, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long của nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.  

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về cấp uỷ viên; đảng viên kết hôn với người có đạo; quản lý hồ sơ đảng viên; xét, công nhận người có công; thẩm quyền được kết nạp đảng viên; sinh hoạt đảng…

Số tạp chí tháng 12-2014, Tạp chí Xây dựng Đảng cũng dành tặng bạn đọc trên toàn quốc Tổng mục lục Tạp chí Xây dựng Đảng năm 2014 phân theo theo chuyên mục và nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng để bạn đọc tiện tra cứu phục vụ cho công việc và học tập.

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2014, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn phong phú về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và một số nội dung khác… dưới góc nhìn chuyên sâu của những người làm công tác xây dựng đảng. Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.                                

                                                                                                Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất