Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2014

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vai trò của đảng viên”, giúp bạn đọc tiếp cận những tư tưởng, quan điểm của Bác về vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của người đảng viên trong tổ chức đảng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nhất là những chỉ dẫn cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên; sự nỗ lực tự rèn luyện, nêu cao tấm gương đạo đức và trung thành với lý tưởng cách mạng của mỗi đảng viên để góp sức làm cho các chi bộ mạnh và Đảng ta ngày càng vững mạnh.

Trong tháng 10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII đã diễn ra tại Hà Nội. Tạp chí Xây dựng Đảng đã thông tin khái quát về những nội dung chính, những nhiệm vụ trọng tâm được Quốc hội thực hiện tại kỳ họp này thông qua bài viết “Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII: Trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ”.

Nhân kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, chuyên mục Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm có bài viết “Có một nền văn minh Xô-viết” của PGS.Trần Đình Huỳnh và ThS. Lê Thuỷ. Từ một cách tiếp cận dưới góc độ văn hóa, văn minh, bài viết giới thiệu với bạn đọc về sự xuất hiện và đã trải qua những giai đoạn lịch sử nào của nền văn minh Xô-viết với tính cách là một đỉnh cao văn minh nhân loại. Từ đó, tác giả đã rút ra những bài học có ý nghĩa lịch sử to lớn mà các đảng cộng sản cầm quyền cần phải khắc ghi, như phải thường xuyên và liên tục khắc phục sai lầm về lý luận, về đường lối cải tổ, đổi mới; sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, tổ chức và công tác nhân sự… Cùng với kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân kỷ niệm 194 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen, Tạp chí có bài viết “Nền tảng tinh thần của xã hội” của tác giả Trần Xuân Đỉnh một lần nữa khẳng định tư tưởng lớn của Mác và Ph.Ăng-ghen đã và đang đóng góp vào dòng chảy văn hoá chung của nhân loại, vẫn là định hướng về mặt thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong các nghiên cứu về chính trị thế giới đương đại. Và đối với Việt Nam, những tư tưởng của Ph.Ăng-ghen đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo, mẫu mực, đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận của Chủ nghĩa Mác- Lênin, là hạt ngọc trong kho tàng văn hoá nhân loại và được Đảng ta coi là nền tảng tinh thần của Đảng, của xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Với chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên, bài viết “Vì sao công tác phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố đạt tỷ lệ thấp?” của tác giả Hồng Văn đã nêu thực trạng hiện nay ở một số tỉnh, thành, huyện, thị, đó là công tác kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ thấp. Từ đó tác giả phân tích các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên về nhận thức, về ảnh hưởng của kinh tế thị trường, sự thiếu quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ ở cơ sở… Từ đó, tác giả đã đề xuất 4 giải pháp để tháo gỡ khó khăn trên. Bài viết “Nâng cao chất lượng đảng viên người dân tộc thiểu số” của Thu Thuỷ đã phân tích rõ những khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số hiện nay. Từ đó, tác giả đã nêu ra những giải pháp cần thực hiện đồng bộ để nâng cao chất lượng đảng viên người dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao, khó khăn như: Cần tăng cường kết nạp đảng viên có trình độ; coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đảng viên và nhân dân. Bài viết “Điện Biên phát triển đảng ở những thôn, bản chưa có đảng viên” của tác giả Từ Bá Minh đã nêu rõ kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Điện Biên thời gian qua. Tác giả rút ra 5 bài học kinh nghiệm từ thực tế của tỉnh Điện Biên như: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ các cấp; đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể; lựa chọn quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng phải thực sự công tâm… Từ đó, tác giả đề xuất 5 giải pháp cơ bản để giải quyết “xóa” thôn, bản “trắng” đảng viên trong thời gian tới. Bài viết “Phát triển đảng viên trong trường học ở Thừa Thiên Huế” của Nguyễn Hải Đăng đã phản ánh thực trạng, kết quả, hạn chế và cách làm của các trường học ở trong tỉnh, nhất là coi trọng nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể. Tác giả nêu ra 5 kinh nghiệm có giá trị tham khảo tốt của Thừa Thiên Huế là: Chủ động triển khai công tác kết nạp đảng viên một cách tích cực, chủ động, sáng tạo; sự quyết liệt của các cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đôn đốc việc thực hiện chủ trương kết nạp đảng viên trong trường học… Bài viết “Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng ở Đà Lạt” của Nguyễn Hữu Khuyến đã cho biết từ 2009 đến nay, Đảng bộ TP. Đà Lạt đã kết nạp được 3 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Kết quả này có được là do các cấp uỷ quan tâm tạo nguồn, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý… Tuy nhiên, hiện nay vấn đề đặt ra trong công tác này còn nhiều khó khăn, hạn chế như còn nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa quan tâm đến việc cần có sự hiện diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp; các tổ chức đoàn thể hoạt động trong doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân còn mờ nhạt, chưa rõ nét. Từ đó, tác giả nêu ra 5 kinh nghiệm và cũng là những đề xuất kiến nghị để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Bài viết “Sóc Trăng kết nạp đảng viên ở khu dân cư” của tác giả Kiều Linh đã phản ánh kết quả tích cực cũng như những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác này ở tỉnh Sóc Trăng. Để công tác phát triển đảng viên đạt được kết quả tốt hơn, các cấp uỷ ở Sóc Trăng đã có nhiều giải pháp như: Coi trọng và xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên; làm tốt công tác tạo nguồn; có chính sách động viên, tạo điều kiện cho quần chúng tích cực phấn đấu vào Đảng; tăng cường sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên…

Chuyên mục Văn Kiện – Tư liệu kỳ này đăng toàn văn Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm” để phục vụ cho các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiến hành kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng cuối năm 2014.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống có bài “Tiền tiêu Lý Sơn” của Thu Huyền đã phản ánh về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Lý Sơn thời gian qua nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho quân và dân trên huyện đảo tiền tiêu và xây dựng Đảng bộ vững mạnh qua thực tiễn tác giả có được nhờ tham gia Chương tình “Hành trình từ thiện – Trái tim biển trên đảo Lý Sơn” được Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Bài viết “Một nhân tố quyết định chất lượng giáo dục học sinh Thanh Sơn” của Nguyễn Thị Nga giới thiệu về mái trường THPT huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường. 50 năm qua, Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để đào tạo ra nhiều thế hệ học trò đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua bài viết “Học Bác trên quê hương Đất Tổ” tác giả Nguyễn Văn Thư đã giới thiệu về những việc làm theo Bác của cán bộ, đảng viên ở trong toàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo ra những động lực tích cực, có những chuyển biến mới trong nhận thức và có nhiều việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng công việc, học tập và phong cách, lối sống hằng ngày trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân . Bài viết “Nơi thắp sáng niềm tin” của Diệp Chi giới thiệu về ngôi trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa ở Hà Nội - nơi chăm sóc và giáo dục, đào tạo nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật - đã nỗ lực học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc và cuộc sống. Đây cũng là cách Trường thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Một số vấn đề đặt ra trong công tác đảng viên hiện nay” tác giả Nguyễn Quang Dung đã trao đổi về những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu như: Tiêu chuẩn đảng viên; về thời kỳ dự bị, tính tuổi đảng; về nguyên tắc, thủ tục kết nạp; kết nạp đảng viên đối với những người đang làm hợp đồng lao động và chủ doanh nghiệp tư nhân... để sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Bài “Nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp uỷ các quận ở TP. Hà Nội” của Nguyễn Ngọc Ánh đã đề xuất một số biện pháp để khắc phục hạn chế, yếu kém hiện nay như nâng cao nhận thức, duy trì nền nếp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy… nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp ủy các quận ở Đảng bộ TP. Hà Nội hiện nay.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Cán bộ tổ chức với đại hội đảng bộ các cấp” của đồng chí Lê Xuân Lịch, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, là những tâm huyết, suy nghĩ, trăn trở của một người đã gắn bó với nghề tổ chức nhiều năm, theo dõi, phục vụ trực tiếp một số đại hội đảng bộ các cấp. Từ đó, tác giả đã phân tích, nêu rõ những vấn đề đang đặt ra cho những người làm công tác tổ chức-cán bộ để đại hội đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt hơn, như về tuổi tham gia cấp ủy mới, tuổi tái cử; về công tác chuẩn bị nhân sự; về nhận xét, đánh giá và lấy ý kiến đối với các đồng chí được ban thường vụ giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới; về quy định danh sách bầu cử ban chấp hành phải có số dư…

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Hào khí Diên Hồng” của Phương Anh là sự liên hệ sâu xa gợi nhớ về lịch sử dân tộc thời Trần, bày tỏ quan điểm, chính kiến và mong muốn về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII lần này khi lần đầu tiên họp ở Hội trường mang tên Diên Hồng của tòa nhà Quốc hội mới.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt giới thiệu chân dung một đảng viên, một nữ hiệu trưởng Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm vừa được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú của TP. Hà Nội năm 2014. Đây cũng là thể hiện sự tôn vinh những nhà giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Cha mẹ và con cái” của Nhà văn Ma Văn Kháng qua kể lại những câu chuyện có thật từ trải nghiệm của Nhà văn về những tác động của xã hội thông qua cách ứng xử của cha mẹ trong cuộc sống hằng ngày đã ảnh hưởng đến con cái của mình như thế nào. Từ đó, tác giả nêu vấn đề cần suy nghĩ, hành động để mỗi bậc cha mẹ có sự nhìn nhận, suy nghĩ, hành động sao cho đúng mực để gia đình thực sự là cái nôi nuôi dưỡng, là mái trường đầu tiên giáo dục trẻ em nên người.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Minh Tuấn thông tin về “Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng thông tin về “Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khoá 5”.

Chuyên mục Quốc tế, tác giả Trần Thiết có bài “Đôi nét về đảng Nước Nga Thống nhất” giới thiệu về bối cảnh ra đời, các giai đoạn phát triển, vai trò và đường lối chính trị của đảng Nước Nga Thống nhất với tư cách là một đảng cầm quyền, có giá trị tham khảo tốt với bạn đọc.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về thành lập tổ chức đảng, bầu cử,  kết nạp đảng viên, quyền và nghĩa vụ của đảng viên dự bị…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2014, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn phong phú về công tác đảng viên và vai trò của đảng viên trong Đảng… dưới góc nhìn chuyên sâu của những người làm công tác xây dựng đảng. Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.                                

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất