Từ điển Tổ chức và công tác tổ chức

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật vừa xuất bản cuốn Từ điển tổ chức và công tác tổ chức của tác giả Lê Quang Thưởng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Về tổ chức

Phần II: Về công tác tổ chức

Phần III: Những mục liên quan đến tổ chức và công tác tổ chức.


Trong cuốn sách Từ điển tổ chức và công tác tổ chức tác giả Lê Quang Thưởng nêu khá chi tiết và tương đối đầy đủ các tổ chức của hệ thống chính trị ở Việt Nam đương đại. Mỗi tổ chức, như các ban, ngành của Đảng, các bộ, cơ quan trực thuộc của Chính phủ, được trình bày một cách khái quát, tương đối đầy đủ, từ quá trình ra đời, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động. Tác giả nêu các tổ chức mới của nhiều ngành nghề mới, nhiều cấp độ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong cuốn sách còn giới thiệu các loại hình tổ chức thời phong kiến, các tổ chức tiền thân của Đảng, của mặt trận, các tổ chức trên thế giới, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam...


Cuốn sách còn có các mục từ về hệ thống các chức danh công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nước ta, những mục từ về công tác tổ chức và liên quan đến tổ chức... Với 2.745 mục từ, cuốn sách Từ điển tổ chức và công tác tổ chức là tài liệu hữu ích đối với độc giả và những nhà nghiên cứu, người làm công tác tổ chức và cán bộ.

Phúc Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất