Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2014

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tác phong lãnh đạo của cán bộ”, giúp bạn đọc nắm được tư tưởng của Hồ Chí Minh về phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, những yêu cầu đối với tác phong của người cán bộ lãnh đạo… Những quan điểm của Người về cách thể hiện, rèn luyện tác phong của người cán bộ lãnh đạo vẫn còn nguyên ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2-9, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài xã luận “Tự hào Việt Nam”. Bài viết khẳng định trong lòng mỗi người dân nước Việt luôn trào dâng niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc; tự hào vì có Đảng quang vinh dẫn dắt; tự hào vì có Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già dân tộc luôn là niềm tin tất thắng trong trái tim mỗi người dân Việt; tự hào vì đất nước Việt Nam hôm nay đang trên đường phát triển. Để tiếp nối truyền thống tự hào đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hôm nay cần ra sức phấn đấu, rèn luyện để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo toàn dân tộc đoàn kết thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch” của PGS. Trần Thành, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh khẳng định giá trị trường tồn Di chúc của Người, trong đó đi sâu phân tích ý nghĩa những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Một trong những lời căn dặn đó là “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”, “xứng đáng là lãnh đạo, người người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” để xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn dân tộc xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ đạo, khai mạc và kết luận hội nghị. Tạp chí trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí qua bài viết “Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương để chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

Với chủ đề trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bài viết “Vấn đề mấu chốt đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” của PGS. Trần Đình Huỳnh và ThS. Lê Quang Đồng đã khẳng định đổi mới là có ý nghĩa sống còn. Từ đó tác giả đã phân tích vấn đề mấu chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là đổi mới tư duy. Và điều đó được triển khai qua 7 nội dung cần đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng… Bài viết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng” của tác giả Lê Quang đã phản ánh những kết quả và hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng với các hội quần chúng. Từ đó, tác giả đặt ra vấn đề cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức; xây dựng mô hình tổ chức phù hợp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thông qua công tác quản lý Nhà nước đối với các hội quần chúng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới… Bài viết “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị” của Bùi Văn Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng đã chỉ rõ cách lãnh đạo của các cấp uỷ đảng TP. Đà Nẵng khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị như: Chỉ có Thành uỷ lãnh đạo toàn diện mọi mặt; thành lập một số đảng bộ ngành dọc trực thuộc Thành uỷ; đổi mới bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp uỷ và cơ quan hành chính địa phương; cấp uỷ các cấp nâng cao đạo đức công vụ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu đặc thù của chính quyền đô thị. Bài viết “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở” của Thuỷ Anh đã tổng hợp cách làm, cách đổi mới của một số cấp uỷ xã, phường, thị trấn trên 3 miền đất nước. Bài viết “Xây dựng phong cách lãnh đạo của người chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội” của Đại tá Nguyễn Ngọc Dương, Cục Chính trị Hải quân, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc xây dựng phong cách lãnh đạo của cán bộ chính trị trong Quân đội giai đoạn hiện nay. Từ đó, tác giả đã đề xuất  4 giải pháp để đạt mục tiêu trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội. Bài viết “Đổi mới mô hình hoạt động, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng sau cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước” của Hoàng Đức Công, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã phản ánh một vấn đề đang đặt ra hiện nay là, với các mô hình doanh nghiệp đã cổ phần hóa này thì nên đổi mới mô hình hoạt động, sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng như thế nào. Từ thực tiễn hoạt động của mình, tác giả đã chỉ ra 4 nội dung cần thực hiện để mô hình này hoạt động tốt trong thời gian tới.

Thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống đã phản ánh cách làm hay, những kinh nghiệm quý về “Xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở Ninh Bình: Những giải pháp thiết thực, hiệu quả” qua bài viết của Nguyễn Quốc Toản, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Bình. Bài viết “Đồng Nai xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước” của Đặng Minh Nguyệt, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đã phản ánh kết quả đạt được, hạn chế và 5 giải pháp đã thực hiện của Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai thời gian qua.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tác giả Vũ Hoài Nam, Học viện Quân y giới thiệu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nâng cao y đức của người thầy thuốc Quân đội hiện nay”. Bài viết “Nơi ươm mầm những tài năng” của Bá Thắng giới thiệu về tập thể giáo viên, đảng viên Trường THPT chuyên Bắc Ninh đã thường xuyên học và làm theo Bác góp phần làm nên nét đẹp sư phạm trong sự nghiệp trồng người.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi bài viết “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước” của TS. Nguyễn Danh Châu. Từ nghiên cứu, tìm hiểu, tác giả đã trao đổi và đề xuất 4 giải pháp mang tính đồng bộ để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với Nhà nước hiệu quả, khả thi. Bài viết “Quy định thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ” của Phạm Văn Định, Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc trong xây dựng quy định về nội dung này. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp để đẩy nhanh quá trình xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài “Đôi điều về chuyên viên địa phương” của Phạm Quang Vịnh, từ kinh nghiệm tích luỹ được của bản thân trong nhiều năm làm chuyên viên địa phương theo dõi các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Từ đó, tác giả rút ra những điều nên có ở chuyên viên địa phương như có phương pháp công tác tốt và thực hiện phương châm “ba nên” và “ba không”.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Lời căn dặn đầu tiên” của Thu Thuỷ bày tỏ những suy nghĩ của mình nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết khẳng định Di chúc của Người để lại là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tinh hoa đạo đức, lý tưởng cao đẹp. Những giá trị đó, nhất là trong công tác xây dựng đảng sẽ tiếp tục được toàn Đảng ghi nhớ và nói đi đôi với làm. Đó là cách tốt nhất thực hiện Di chúc của Người.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, tác giả Bảo Yến giới thiệu về đảng viên trẻ Phạm Thị Linh Giang - cựu sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội có thành tích học tập nổi trội, năng động trong các hoạt động, được bạn bè yêu quý trong bài viết: “Điều mong ước trở thành hiện thực”.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Tôi yêu những trang tiểu sử đời tôi” của Ma Văn Kháng đã bắt đầu câu chuyện về chân dung của một số cá nhân trong cuộc sống với những cách cảm nhận, những hành động về cái đẹp và cả ảnh hưởng xấu. Từ đó, tác giả nhắc nhở chúng ta về triết lý sống là con người ở đời chỉ sống có một lần nên phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm sống hoài phí, con người làm nên lịch sử nhưng chính lịch sử làm đẹp thêm cho con người, nâng cao tâm hồn họ, nếu như cuộc sống đó gắn bó với cộng đồng, vì lợi ích cộng đồng.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí phản ánh về “Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại 3 tỉnh miền Nam”. Tạp chí thông tin về Hội thảo Tuyên truyền hướng tới đại hội đảng bộ các cấp trên Tạp chí Xây dựng Đảng qua bài tổng thuật “Chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn trong tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp” của tác giả Trần Thu Thuỷ.

Chuyên mục Quốc tế, tác giả Trần Thiết tổng hợp về cách làm, kinh nghiệm “Để trở thành công chức Mỹ”.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về thủ tục xét chuyển đảng viên dự bị; kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân; về tăng cấp uỷ viên; về việc bố trí, sử dụng cán bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2014, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng… dưới góc nhìn sâu của những người làm công tác xây dựng đảng.

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

                       Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất