Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sau 3 ngày làm việc, hôm nay 14-12, tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Lý luận và thực tiễn ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam” đã bế mạc. 
Tại Hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu nhan đề “Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”. Đồng chí Lưu Vân Sơn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc có bài phát biểu nhan đề “Suy nghĩ và thực tiễn của Trung Quốc về ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu”.
Các đại biểu Việt Nam - Trung Quốc tham góp 22 tham luận trên tinh thần trao đổi cởi mở, thắng thắn, sôi nổi về các vấn đề quan tâm với thái độ khoa học, khách quan.
Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú nêu rõ: “Thực tế ở Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa khẳng định rằng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc đã tỏ rõ sức sống to lớn, khi Việt Nam và Trung Quốc là hai trong số ít nước đã ứng phó thành công với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.”
Cùng với 4 cuộc hội thảo trước đó, Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc càng khẳng định, đây là cơ hội và phương thức hiệu quả để hai Đảng cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới của Việt Nam và đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

                                                                                                               (Nguồn: VOVnews)

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất