Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tân Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bun-nhăng Vô-la-chít
Nguyên Tổng Bí thư Chu-ma-ly Xay -nha -xỏn (bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bun-nhăng Vô-la-chít.

Đồng chí Bun-nhăng Vô-la-chít thân mến,

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Việc đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư thể hiện sự tin cậy và đánh giá xứng đáng của toàn Đảng, toàn dân đối với công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí trong quá trình phát triển của sự nghiệp cách mạng Lào.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chúc đồng chí Tổng Bí thư dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị đầy trọng trách của mình.

* Trước đó, chiều 22-1, tại Thủ đô Viêng Chăn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (NDCM) đã bế mạc sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân. 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước của CHDCND Lào. Đại hội đã thông qua 7 bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn trong Đại hội IX và 30 năm sự nghiệp đổi mới; đồng thời đưa ra 7 phương hướng và nhiệm vụ mới trong giai đoạn tiếp theo. Đại hội đã giao cho BCH Trung ương Đảng khóa X chỉ đạo tổ chức nghiên cứu học tập nghị quyết Đại hội lần này một cách sâu sắc… 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào lần thứ X gồm 69 ủy viên chính thức và 8 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Bun-nhăng Vô-la-chít giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa X; bầu Bộ Chính trị với 11 ủy viên gồm các đồng chí: Bun-nhăng Vô-la-chít; Thong-lun Xi-xu-lít; Pa-ni Da-tho-tu; Bun-thong Chít-ma-ny; Phăn-khăm Vị-pha-văn; Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm; Chăn-xạ-mỏn Chăn-nhạ-lạt; Khăm-phăn Phôm-ma-thắt; Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản; Xỉ-la-vông Khút-phay-thun; Xỏn-xay Xì-phăn-đon.

Đại hội cũng bầu Ban Bí thư với 9 ủy viên gồm các đồng chí: Bun-nhăng Vô-la-chít; Bun-thong Chít-ma-ny; Phăn-khăm Vị-pha-văn; Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm; Khăm-phăn Phôm-ma-thắt; Ki-kẹo Khay-khăm-phít-thun; Trung tướng Xổm-kẹo Xi-la-vông; Trung tướng Vi-lay La-kham-phong; Thượng tướng Xẻng-nuôn Xay-nhạ-lạt; trong đó, đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn làm Thường trực Ban bí thư.


Đại hội đã bầu cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 9 đồng chí do đồng chí Bounthong Chithmany làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là những người tiêu biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên cả nước, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề Đảng và nhân dân các dân tộc Lào giao phó.


Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Tổng Bí thư Bun-nhăng Vô-la-chít khẳng định đất nước Lào đang đứng trước những cơ hội lớn để tiến tới thịnh vượng, song cũng có những thách thức to lớn đang phải đối mặt, trước tình hình đó, đồng chí Bounnhang Volachith yêu cầu toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kiên định với con đường đổi mới toàn diện và có nguyên tắc.


Theo đồng chí Bun-nhăng Vô-la-chít, Đại hội X của Đảng NDCM Lào đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ, cũng như các mục tiêu lớn cần tổ chức thực hiện, đó là nền tảng quan trọng nhất cho hoạt động lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trong thời gian tới. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để các đường lối chính sách mà Đại hội X đề ra phải được triển khai, tổ chức và thực hiện có hiệu quả nhất, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Muốn làm được điều đó, cần phải tiếp tục bảo vệ và tăng cường vai trò của Đảng trong xã hội và trong sự nghiệp đổi mới để tiến lên và đạt được mục tiêu đã đề ra.


Tổng Bí thư Lào Bun-nhăng Vô-la-chít yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống vinh quang của Đảng NDCM Lào, không ngừng phát triển để lãnh đạo đưa toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội X.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất