Có nên sửa lại kịp thời?

Trên 90% trong số 56 đảng viên sinh hoạt ở Chi bộ tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La là cán bộ, bộ đội, công nhân nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động. Lâu nay chỉ một số đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt chi bộ vì tuổi cao, ốm yếu, còn lại trên 40 đảng viên vẫn đi sinh hoạt đều.

Sang đầu quý II-2009, từ một công văn hướng dẫn của cấp trên, chi ủy chi bộ tổ 8 đã 2 đợt xét đồng ý cho 35 đảng viên tuổi đời 55 với nữ và 60 đối với nam được miễn công tác và sinh hoạt chi bộ, theo đơn đề nghị của các đồng chí đó, mặc dầu các đồng chí này không ốm đau, bệnh tật. Có người vừa về sinh hoạt chi bộ được dăm ba kỳ sau khi nghỉ hưu.

Hiện nay, chi bộ chỉ còn trên 20 đảng viên, trong đó có những đồng chí trên tuổi 70, đã được tặng huy hiệu 40 - 50 - 60 năm tuổi đảng vẫn đi sinh hoạt đều, không miễn công tác và sinh hoạt.

Điều lạ là những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt chi bộ, nhưng họ vẫn đi họp hội người cao tuổi, cựu chiến binh, hội phụ nữ, có người vẫn đi dự ngày truyền thống của ngành trước đây họ từng công tác, từng là lãnh đạo ngành, họ không vì tuổi cao mà từ chối.

Chuyện cho miễn công tác và sinh hoạt không đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương không chỉ ở Chi bộ 8, phường Tô Hiệu, mà còn diễn ra trong một số chi bộ ở thành phố Sơn La.

Điều 7, Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do chi bộ xem xét, quyết định”. Điều 10, Quy định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 31-10-2006 cũng nêu rõ: “Đảng viên tuổi cao, sức yếu xin miễn công tác và sinh hoạt đảng bằng cách tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét, quyết định”.

Bám sát các nội dung của Điều lệ Đảng và Quy định của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, hướng dẫn cụ thể hơn khi giải quyết việc miễn công tác và sinh hoạt đối với đảng viên tuổi cao, sức yếu. Sau đó, Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn bổ sung số 6257-HD/BTCTW. Theo các hướng dẫn trên thì:

“- Đảng viên được xem xét, miễn công tác và sinh hoạt đảng là những đảng viên có đủ 3 điều kiện: tuổi cao, sức khỏe yếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt đảng.

- Khi đảng viên thuộc diện nêu trên có đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ thì chi bộ xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu đồng ý thì ra nghị quyết cho đảng viên miễn công tác, sinh hoạt đảng và báo cáo cấp ủy cơ sở”.

Tóm lại, đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt đảng khi hội đủ cả 4 yếu tố: tuổi cao, sức khỏe yếu, tự nguyện và được chi bộ xem xét quyết định đồng ý. Những đảng viên tuổi cao, nhưng sức khỏe bình thường thì không thuộc diện được xét miễn công tác và sinh hoạt đảng.

Như vậy, Chi bộ 8 và một số chi bộ ở thành phố Sơn La đã xét miễn công tác và sinh hoạt cho đảng viên không đúng với quy định và hướng dẫn của Trung ương cần được uốn nắn, sửa chữa. Có như vậy mới duy trì được sức mạnh của chi bộ trong quá trình lãnh đạo nhân dân.

Cầm Châu Tâm

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất