Giải quyết cho đảng viên xin ra Đảng

Chị N. đang là đảng viên, phó giám đốc một doanh nghiệp cổ phần, bỗng dưng làm đơn xin thôi chức vụ và sau đó có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng. Lý do mà chị N. nêu là do hoàn cảnh gia đình muốn ra ngoài mở doanh nghiệp làm ăn riêng. Chị lý giải sẽ không còn điều kiện để phát huy vai trò đảng viên ở môi trường mới, mặt khác nếu chuyển sinh hoạt về địa phương cũng sẽ không phù hợp vì phải đi làm ăn xa dài ngày. Trong khi đơn xin thôi chức của chị được chấp nhận thì đơn xin ra Đảng lại bị cấp ủy gạt đi: “Đồng chí làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tổ chức”. Thấy chị N. vẫn cương quyết nộp đơn xin ra Đảng, cấp ủy tại đây đã “tham mưu” cho chị mang hồ sơ lý lịch đảng về… cất vào tủ làm kỷ niệm, coi như không ảnh hưởng đến tổ chức và cũng không bị mang tiếng là bất mãn xin ra khỏi Đảng. 


Một trường hợp khác, anh B. đang làm công nhân tại một doanh nghiệp nhà nước, bỗng nộp đơn xin ra Đảng. Trong đơn, anh B. nói: “Tôi vào Đảng đã hơn 20 năm. Do trình độ chỉ hết cấp 1 nên nhiều năm qua tôi tự thấy mình không đủ năng lực để cống hiến cho Đảng. Nhiều lúc tôi day dứt mà không biết làm sao vì cứ mang danh đảng viên nhưng không làm được gì cho Đảng…”. Đơn của anh B. sau đó cũng được cấp ủy “động viên” xin rút vì “làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến lớp trẻ”. Một thời gian sau, anh B. xin “hưu non” vì sức khỏe yếu. Sau đó, tổ chức đảng cũng làm đầy đủ thủ tục chuyển sinh hoạt cho anh B. về địa phương. Nhưng hỏi ra không ai còn nghe anh B. là đảng viên nữa… 


Đó là hai trong nhiều trường hợp đảng viên xin ra Đảng với lý do chính đáng nhưng không được tổ chức đảng xem xét giải quyết. Theo khoản 3, Điều 8, Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định”. Thiết nghĩ, với quy định này, chi bộ có trách nhiệm xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng của đảng viên xin ra Đảng.


Trong thực tế, có nhiều đảng viên như trường hợp của chị N. và anh B. xin ra Đảng cần được xem xét, giải quyết. Người đảng viên khi thấy họ không còn phát huy vai trò trong tổ chức thì việc họ viết đơn tự nguyện xin ra Đảng phải được xem là chuyện bình thường. Chỉ sợ, có những đảng viên không còn xứng đáng là đảng viên nữa song vẫn mang danh đảng viên và làm những điều phương hại đến Đảng.


Minh Đức

Nguồn: Sài Gòn giải phóng online

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất