Tâm sự đảng viên

Tôi nhận được giấy báo của đảng uỷ phường về việc tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Lòng phấn khởi vì đã 40 năm trong đội ngũ, giữ trọn được danh dự và uy tín của người đảng viên.

Tại buổi gặp mặt trao Huy hiệu, bên cạnh niềm vui, niềm tự hào, tôi rất băn khăn cho nhiều đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên: Thấy tuổi đời các đồng chí đó quá cao, sức yếu, đi lại không vững vàng (nhiều đồng chí phải có người thân đi kèm). Tôi trao đổi với các đồng chí xung quanh mọi người đều nói: Chúng ta đều đã ở tuổi 70, 80… chả còn mấy nữa…

Thiết nghĩ cứ để 10 năm mới được một lần tặng Huy hiệu Đảng thì quá dài và rất khó khăn cho những đảng viên cao tuổi. Với tuổi 70, 80, 90 trở lên sống được thêm năm nào là cả một sự phấn đấu của gia đình và bản thân. Trong thực tế, những đảng viên nhận Huy hiệu Đảng phần lớn đã nghỉ hưu, rất ít đảng viên còn đang công tác. Tổ đảng của tôi có 11 đồng chí, tuổi lúc kết nạp bình quân là 31 tuổi; cả chi bộ có 85 đảng viên, tuổi bình quân khi kết nạp đảng là 29,9 tuổi và như thế nhiều đồng chí được vào Đảng ở tuổi 30 trở lên. Qua đây, tôi đề nghị nên 5 năm một lần tặng Huy hiệu cho phù hợp và như vậy những đảng viên cao tuổi 70, 80, 90 (tất nhiên là đảng viên nào rồi cũng sẽ vào tuổi đó) mới có hy vọng một, hai lần được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng.

Trên đây là nguyện vọng và đề nghị của nhiều đảng viên, mong các ban của Đảng và Trung ương Đảng nghiên cứu.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất