Phát hành Tạp chí Kiểm tra đến các cấp uỷ, tổ chức đảng
Thực hiện Thông báo Kết luận số 226-TB/TW, ngày 3-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới nội dung tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kết quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng; ngày 29-9-2010, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 2993-CV/VPTW/nb về việc mua Tạp chí Kiểm tra phục vụ công tác đảng cho tổ chức đảng các cấp. Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương, văn phòng các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương chủ động cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để đưa Tạp chí Kiểm tra đến với các cấp uỷ, tổ chức đảng... theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phản hồi (1)

Tấn Hùng 24/01/2011

Hiện nay Đảng ta rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, chúng ta đều biết ở cơ sở, đội ngũ làm công tác kiểm tra (UBKT) chưa được quan tâm đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, từ đó khó phát hiện được những vi phạm ngày càng tinh vi của những đảng viên thoái hóa biến chất. Đồng thời, sau khi Nghị định số 92 của Chính phủ có hiệu lực thì người làm công tác kiểm tra chỉ được phụ cấp 146.000 đồng/tháng. Với mức phụ cấp không đủ để đổ xăng thì tôi e rằng không đủ để khuyến khích người kiêm nhiệm; người làm nhiệm vụ này khó có thể hoàn thành. Trong khi ở cơ sở phải đi nhiều chi bộ, có chi bộ ở xa, đường đi lại không thuận tiện. Vậy kính mong Trung ương có nghiên cứu cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nhất là trách nhiệm của người làm công tác kiểm tra, giám sát. Xin cảm ơn!

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất