Quan tâm đến đảng viên được miễn sinh hoạt đảng

Chi bộ khu dân cư chúng tôi thuộc đảng bộ một phường ở quận Ba Đình, Hà Nội. Chi bộ có 34 đảng viên có tên trong danh sách, trong đó có 12 đảng viên được miễn sinh hoạt đảng và một số đảng viên sinh hoạt tại đây nhưng lại sống với gia đình ở phường khác, quận khác trong thành phố. Trong cả nước số đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác không ít. Đảng viên được miễn sinh hoạt hầu hết là tuổi cao, sức yếu. Một vài đồng chí còn tham gia viết báo, viết sách hoặc tham gia hoạt động tại các trung tâm nghiên cứu chuyên đề trên lĩnh vực hoạt động xã hội, sự nghiệp…

Tôi nghĩ đã là đảng viên thì “bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương” như Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Thi hành Điều lệ Đảng". Đương nhiên, từng đồng chí phải tự giác thực hiện nhưng không thể không nói đến vai trò của chi ủy và bí thư chi bộ.

Chúng tôi sống tại chung cư có khoảng 50 hộ, ở đây có một tổ đảng. Đảng viên trong tổ đảng hầu hết đã hồi hưu nhưng vẫn phát huy vai trò tích cực trong đời sống cộng đồng. Những lúc định làm một việc gì đó nhưng khó tổ chức họp các hộ dân ở đây, trưởng khu nhà đã trực tiếp gặp để tham khảo ý kiến của những đảng viên cao tuổi. Ý kiến của số đông đảng viên cao tuổi thường đúng đắn, được lắng nghe và được các hộ dân đồng tình hưởng ứng. Chẳng hạn, theo sự chỉ đạo của chi ủy và đề nghị của tổ dân phố đã giải quyết tốt vấn đề nước sinh hoạt của nhà cao tầng. Số là mặc dù có một số đồng hồ bị hỏng nhưng tiền nước vẫn được tính bình quân theo đầu người, như vậy là không hợp lý và có nhiều hộ dân thắc mắc. Theo ý kiến của tổ đảng, tổ dân phố đã gặp công ty cấp nước sạch thành phố đề nghị lắp đồng hồ nước cho từng nhà, sau đó vận động các hộ gia đình thay đồng hồ mới do nhà máy nước sản xuất để đảm bảo chính xác.

Tuy vậy, có một vấn đề lớn và quan trọng đã được Trung ương quy định nhưng chi ủy và bí thư chi bộ chưa thực hiện tốt với đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng. Quy định số 45-QĐ/TW đã chỉ rõ số đảng viên này “được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông báo về nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ như đối với đảng viên đang sinh hoạt đảng”. Những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt chi bộ phần đông phải tìm hiểu những vấn đề trên qua hệ thống truyền thông đại chúng và mỗi năm được nghe vài lần nói chuyện thời sự hoặc nghị quyết lớn do đảng ủy phường mời cán bộ cấp trên về thuyết trình hoặc phổ biến theo kiểu như lên lớp có vài trăm người cùng dự. Chi ủy và bí thư chi bộ không truyền đạt vấn đề gì liên quan đến nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước, những công việc đang làm của cấp ủy, chính quyền và địa phương.

Theo tôi, cấp ủy đảng và bí thư cấp ủy phường, chi bộ nên quan tâm nhiều hơn đến số đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng. Nơi nào cấp ủy tỉnh, thành phố có phát hành bản tin nội bộ thì nên trang bị cho số đảng viên này để tăng thêm mối quan hệ của các tổ chức đảng với đảng viên, giúp đảng viên phát huy được vai trò của mình trong những năm tháng cuối đời.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất