Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 tập trung cao độ cho những giờ huấn luyện trên bãi tập
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ 4) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết của Quân uỷ Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình (TPB & PB) trong Đảng bộ Quân đội, hơn một năm qua, Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 triển khai nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng theo tinh thần NQTU 4, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và được duy trì thường xuyên trong các tổ chức đảng. Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Nhà trường xác định hai nhiệm vụ trọng tâm: Một là, mỗi đảng viên và tổ chức đảng phải nhận thức sâu sắc ba nội dung cơ bản của NQTƯ 4, nâng cao ý thức tự giác trong TPB & PB, tập trung đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái trong tư tưởng, đạo đức và lối sống, về trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các nguyên tắc của Đảng ở cơ sở. Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm, tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện NQTƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo đó, mỗi một chi bộ đảng phải thực hiện tốt chế độ, nền nếp sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; phát huy tốt dân chủ, giữ vững tính chất sinh hoạt với các giải pháp cụ thể sau:


Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, xây dựng đạo đức lối sống, phát huy cao độ trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, của cơ quan chính trị và của các tổ chức trong đơn vị.

Bám sát tình hình tư tưởng chính trị, kịp thời giải quyết các biểu hiện tiêu cực phát sinh; nghiêm túc trong TPB & PB, không che giấu, bao che khuyết điểm, không thổi phồng thành tích; chú trọng sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về giáo dục chính trị, quản lí tư tưởng, quản lý bộ đội, giáo dục pháp luật, xây dựng đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy chế hoạt động, chế độ công tác.

Đội ngũ cán bộ chủ trì thực sự gương mẫu, sâu sát với đơn vị, duy trì quản lí đơn vị đúng quy định của điều lệnh quân đội, gần gũi, thương yêu, hiểu và nắm chắc tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, giải quyết thỏa đáng mọi nảy sinh, vướng mắc về chế độ chính sách; duy trì đơn vị luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất, có quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt ngày chính trị - văn hóa tinh thần và ngày pháp luật; các chế độ sinh hoạt của cơ quan, đơn vị trong toàn trường.

Duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, rèn luyện kỉ luật gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong từng đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện kiểm điểm TPB & PB, tạo chuyển biến tiến bộ vững chắc về lề lối tác phong công tác. Chống chủ quan, buông lỏng quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật bộ đội.

Phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng quần chúng, nhất là đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ ở cở sở; vai trò chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ văn hóa, nâng cao chất lượng và đa dạng các hình thức hoạt động văn hóa; phối hợp chặt chẽ, duy trì hoạt động có hiệu quả Hội đồng khu gia đình quân nhân với chính quyền địa phương, thực hiện tốt phong trào tổ an ninh tự quản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự phố phường văn minh sạch đẹp, quản lý tốt quân nhân và công nhân viên khu gia đình, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa kiểu mẫu, trở thành điểm sáng văn hóa trong khu vực đóng quân…

Để thực hiện các giải pháp đã đề ra, Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Nhà trường yêu cầu các cấp uỷ phải căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ của chi bộ mình cụ thể hóa thành chương trình, nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện NQTƯ 4, đó là:

Chi ủy, bí thư phải bám sát chỉ đạo của cấp ủy cơ sở và Thường vụ Đảng ủy Nhà trường về nội dung, nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là các lĩnh vực trọng tâm của chi bộ để lựa chọn vấn đề sinh hoạt phù hợp. Phải xác định và chọn những việc cụ thể, thiết thực liên quan trực tiếp nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với kiểm điểm, TPB & PB theo NQTƯ 4.

Bí thư, chi ủy viên phải thực sự là tấm gương sáng để giáo dục cán bộ, đảng viên thông qua hành động kiểu mẫu của mình trong sinh hoạt, học tập và công tác, giúp nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm trong sinh hoạt. Đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên, được hưởng các quyền lợi do Điều lệ Đảng quy định. Những biện pháp, cách làm NQTƯ 4 đã xác định phải vận dụng sát thực, phù hợp, hiệu quả. Tuyệt đối không qua loa, đại khái, không dân chủ hình thức nhưng cũng không gò bó cứng nhắc, miễn cưỡng… trong sinh hoạt.

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao trách nhiệm TPB & PB, thể hiện rõ tính chất trong sinh hoạt (tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu). Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương pháp điều hành của người chủ trì phải mềm dẻo, linh hoạt; đảng viên dự sinh hoạt phải đề cao trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những vấn đề sau khi đã được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số trở thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết đó.

Tôn trọng và lắng nghe quần chúng, nắm vững tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến đóng góp của quần chúng, thông qua sinh hoạt góp ý, phê bình tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp thu ý kiến đóng góp chi đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ và hội đồng quân nhân.

Cấp ủy cấp trên, cán bộ chủ trì về công tác đảng, công tác chính trị phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nghe báo cáo thỉnh thị đầy đủ, kịp thời ở các chi bộ; theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ về nội dung sinh hoạt, nhất là về sự lãnh đạo của chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đối với công tác tư tưởng, công tác tổ chức; phân công đảng ủy viên phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các chi bộ; tạo thuận lợi để chi ủy, bí thư chi bộ tham dự đầy đủ các đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và kiểm tra chế độ sinh hoạt bằng các hình thức: qua báo cáo hằng tháng, sổ biên bản, kiểm tra đột xuất của các chi bộ...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất