Tăng cường kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức giao ban với thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy năm 2014, chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD của Ban Tổ chức Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Theo đồng chí Đặng Văn Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy, năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, các đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy và UBKT đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 508 tổ chức đảng và 104 đảng viên. Kết quả cho thấy hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đều quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nền nếp sinh hoạt có chuyển biến tiến bộ hơn trước, đảm bảo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, dân chủ trong đảng được phát huy; đa số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy xác định được trách nhiệm của mình, thực hiện tốt việc nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, theo UBKT Thành ủy, vẫn còn 3 hạn chế lớn mà qua kiểm tra, giám sát đã nổi rõ. Đó là tình trạng một số cấp ủy chưa xác định việc kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chi bộ, đảng bộ cơ sở do đó chưa chủ động trong thực hiện. Một số cấp ủy còn lúng túng trong việc chọn đối tượng cần tập trung kiểm tra, giám sát; một số đảng viên chưa nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; trong sinh hoạt chưa chú trọng kiểm điểm làm rõ vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Nhân nhận định: Chi bộ hoạt động tốt, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở là môi trường thuận lợi để đảng viên học tập, rèn luyện, thử thách, phấn đấu và trưởng thành. Đảng viên của chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong công việc là cơ sở để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Do đó, việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ luôn gắn liền với việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Đồng tình, một số đại biểu đề xuất, cấp ủy, UBKT các cấp cần xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để thực hiện kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, cần chú trọng giáo dục ý thức tự giác và tính đảng cho đảng viên, phát huy dân chủ, đề cao vai trò của người đứng đầu, ý thức trách nhiệm của cá nhân, sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết nội bộ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, cấp ủy cần phân công theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được kết luận. Đồng thời, rút ra những việc làm được, chưa được để tập trung chấn chỉnh trong tổ chức đảng.

Một số đại biểu còn đề nghị tăng cường số lượng, chất lượng của UBKT, đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBKT cơ sở, cập nhật thông tin, kiến thức mới cho đội ngũ này; cải tiến, đơn giản hóa quy trình thực hiện các bước kiểm tra, giám sát...

Để làm chuyển biến rõ nét hơn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo tại hội nghị giao ban, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu phải phát huy cho được dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Phát huy dân chủ là phương pháp tốt nhất để thực hiện các công việc của chi bộ hoặc công việc chuyên môn nhanh nhất, hiệu quả nhất, vì qua đó sẽ khơi dậy, phát huy thế mạnh, năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm của tất cả cán bộ, đảng viên trong chi bộ cùng tham gia giải quyết công việc một cách thấu đáo, toàn diện, sát thực tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục quán triệt để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về sự cần thiết, về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, của UBKT các cấp. Chủ động, thường xuyên kiểm tra, giám sát để qua đó còn kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các thiếu sót, hạn chế, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Song song đó, cần gắn kết giữa đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xem đây là yếu tố quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu, ngoài kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động khác của đảng bộ, nhất là trong giai đoạn từ năm đến năm 2015 – giai đoạn chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp. UBKT các cấp tập trung tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ cấp mình và cấp dưới; chỉ đạo cán bộ kiểm tra, giám sát thường xuyên theo dõi để kịp thời nắm bắt, nắm chắc tình hình ở cơ sở; đồng thời chủ động xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị nhân sự UBKT phục vụ đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất