Điểm tựa niềm tin
Cách đây 60 năm, ngày 7-5-1954, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, oanh liệt.

Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi thêm một dấu mốc bằng vàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với đường lối lãnh đạo kháng chiến toàn dân, toàn diện, tự chủ, độc lập, sáng tạo của Đảng, khơi dậy và phát huy nội lực, sức mạnh Việt Nam. Sự thay đổi phương châm từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc là một quyết định kịp thời, táo bạo biểu thị tài thao lược, bản lĩnh và năng lực tổ chức tuyệt vời của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Khẳng định niềm tin tất thắng của nhân dân Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội ta bắt nguồn từ cội nguồn yêu nước - sức mạnh được nhân lên vô địch từ mỗi người dân Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thuỷ chung, son sắt giữa nhân dân, quân đội Việt Nam -  Lào - Căm-pu-chia và sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của các nước bạn bè quốc tế.

Từ những Như Nguyệt, Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa đến chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là những dấu son chói lọi trong chiều dài lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, là điểm tựa niềm tin cho thế hệ chúng ta hôm nay vững bước trên con đường hội nhập xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù còn không ít chông gai, thách thức nhưng với trí tuệ, bản lĩnh thắng không kiêu, bại không nản, năng động, sáng tạo, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, với niềm tin ngày mai tươi sáng, nhân dân ta sẽ tiếp tục làm nên một "chiến thắng Điện Biên Phủ" trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất