Nhân tố bảo đảm thành công

Mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng, từ đại hội đảng bộ các cấp đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đại hội chỉ được coi là thành công nếu xác định đúng đắn đường lối, nhiệm vụ chính trị và bầu được các cơ quan lãnh đạo của Đảng với những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực thực hiện thành công đường lối, nhiệm vụ chính trị đã được Đại hội đề ra. Thành công ấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là quá trình chuẩn bị các văn kiện và nhân sự đại hội. Nếu hai nội dung quan trọng nhất này không được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng, có chất lượng, đầy trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ, liệu đại hội có thể thành công? Đặc biệt công tác nhân sự. Bởi nếu đường lối, nhiệm vụ được xác định đúng nhưng cán bộ tổ chức thực hiện không đúng, không đầy đủ liệu có đạt mục tiêu đề ra?

Chuẩn bị nhân sự đại hội, cấp ủy các cấp không thể không nhìn lại quá trình chuẩn bị nhân sự của nhiệm kỳ qua để rút kinh nghiệm, xác định những ưu, khuyết điểm, tìm ra những nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Đại hội thường được coi là thành công tốt đẹp nếu đại hội bầu đúng những nhân sự đã được dự kiến, nhất là bí thư cấp ủy và đạt được các tỷ lệ quy định về số lượng cấp ủy viên, tuổi trẻ, nữ…Điều này thấy ngay sau khi có kết quả bầu cử cấp ủy và các cơ quan lãnh đạo của cấp ủy. Nhưng ít ai chờ đến hết nhiệm kỳ mới đánh giá thành công của chuẩn bị nhân sự đại hội và thành công của đại hội về bầu cử cấp ủy. Bởi đây là một thời gian không ngắn, một quá trình hoạt động của cấp ủy trong nhiều biến động của hoàn cảnh khách quan, những vấn đề mới phát sinh. Tuy nhiên, cũng chính bởi thời gian không ngắn lại được giao giữ những vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy của Đảng và Nhà nước nên cấp ủy viên các cấp có điều kiện phát huy, trình độ, năng lực, bản lĩnh, bộc lộ phẩm chất đạo đức, in dấu ấn cá nhân trong thành công, thất bại suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đến nay, ít ai không tiếc nuối cho những cán bộ trẻ được giao những trọng trách tại địa phương đã sớm “nửa đường đứt gánh” mắc sai phạm nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật, có người thậm chí bị khai trừ ra khỏi Đảng? Vì sao? Dư luận cũng không khỏi bức xúc vì những cán bộ cao cấp đã dày dạn kinh nghiệm, trải qua nhiều cương vị công tác cũng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới mức phải lĩnh án tù?  Vì sao? Những thiếu sót nào trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội cần được xem xét, chỉ rõ để khắc phục kịp thời?

Để làm tốt hơn công tác cán bộ nói chung, công tác chuẩn bị nhân sự nói riêng, ngày 15-8-2019 Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đây là việc làm cần thiết, quan trọng, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đặc biệt cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, xác định trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.

Nhân dân trông chờ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng lựa chọn và bầu được những cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa có tâm vừa có tầm đưa đất nước vượt qua mọi thách thức, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội - nhân tố quan trọng không chỉ bảo đảm sự thành công của Đại hội mà cả quá trình thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị do Đại hội đề ra. 


Phản hồi (2)

Lưu Quốc Dũng 02/09/2019

Hình minh họa hay quá.

Dương Hồng Phúc 25/08/2019

Tác giả nói đúng. Cần tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của Đảng để chuẩn bị nhân sự thật tốt cho Đại hội XIII của Đảng.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất