Trẻ mãi sức xuân

Xuân về, đón xuân, cả nước đồng thời đón mừng Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2017). Xuân của đất trời, muôn người và của Đảng quang vinh.

Trải qua 87 mùa xuân, Đảng dẫn dắt nhân nhân Việt Nam từ thân phận nô nệ, mất nước đến tự do, dân chủ. Mỗi mùa xuân là mỗi nấc thang phát triển từ lạc hậu, đói nghèo đến văn minh, no ấm. Được như vậy là do nhân dân tin tưởng, một lòng theo Đảng - do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, trung thành, tận tụy vì nhân dân phục vụ, ngoài lợi ích của nhân dân, đất nước, Đảng không có lợi ích nào khác. Sức mạnh, trí tuệ của Đảng bắt nguồn từ nhân dân. Làm thế nào một Đảng mới 15 tuổi với khoảng 5.000 đảng viên đã lãnh đạo nhân dân cả nước nhất tề đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc nếu không được nhân dân tin theo, ủng hộ? Làm thế nào Đảng lãnh đạo giành thắng lợi vẻ vang trong tất cả các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nếu không được nhân dân gửi trọn niềm tin theo Đảng đánh giặc đến cùng? Chính sự hy sinh không tiếc máu xương của những người cộng sản tiền bối vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân đã làm nên niềm tin của nhân dân với Đảng, là sức hút ngày càng có nhiều người ưu tú gia nhập Đảng, tiếp thêm sinh lực cho đảng. Đồng thời, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cao cấp thoái hóa, biến chất, phai nhạt lý tưởng, lợi dụng chức quyền tham nhũng, lộng hành thu vén cá nhân cho bản thân và gia đình đã và đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng. Nguy hiểm hơn, bộ phận không nhỏ ấy ngày càng lớn, kết bè kéo cánh thành những nhóm lợi ích đục khoét cơ thể Đảng. Đây chính là nguy cơ khiến người dân xa Đảng, ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Với bản lĩnh chính trị được trui rèn trong thực tiễn, qua mỗi nhiệm kỳ Đảng nhìn thẳng sự thật, khẳng định những yếu kém và tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đề ra giải pháp khắc phục. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là giải pháp mạnh, quyết liệt. Thực hiện có kết quả Nghị quyết chính là thanh lọc cơ thể để Đảng tiếp thêm sinh lực, trẻ mãi sức xuân. Đây chính là hành động thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đảng.

Kết quả chỉ có được khi nói đi đôi với làm, bắt đầu từ người đứng đầu mỗi cấp ủy đảng, chính quyền.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất