Đổi mới
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa Xuân năm 1930, là mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta bước sang một thời kỳ mới. Nhân dân Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng viết tiếp những trang vàng lịch sử: Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi công cuộc đổi mới đưa Việt Nam vững bước trên con đường sánh vai các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

86 năm qua, dù đường đi lên có lúc quanh co, hiểm nghèo, dù Đảng ta có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm nhưng với bản lĩnh kiên cường đã được tôi rèn trong muôn vàn thử thách, Đảng nghiêm khắc tự chỉnh đốn, tự đổi mới, được nhân dân tin theo, ủng hộ - cội nguồn sức mạnh Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian nan, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Mùa xuân năm nay, thành công Đại hội XII của Đảng là món quà giàu ý nghĩa mừng sinh nhật tuổi 86 của Đảng. Đặt lên hàng đầu chủ đề Đại hội là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đã khẳng định vai trò quyết định của Đảng trong mọi thành công, hạn chế của đất nước trên bước đường phát triển bền vững. Thông điệp Đổi mới từ diễn đàn Đại hội nhận được sự đồng thuận của nhân dân tạo sức mạnh cộng hưởng khẳng định ý chí tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng với nhiều nội dung cụ thể, trong đó cấp bách, thiết thực:

Là đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, khơi thông, tạo nguồn phát huy nội lực như người vững bước trên đôi chân vạn dặm cho dù mặt đất có chao nghiêng, rung chuyển.

Là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền kiến tạo phát triển giàu tính công khai, minh bạch, giải trình.

Là đổi mới thể chế, kiểm soát quyền lực, phòng ngừa, ngăn chặn lạm quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xác định chế tài trách nhiệm cá nhân trong nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.    

Là đổi mới công tác cán bộ, trong đó đặc biệt đánh giá đúng cán bộ, chọn đúng người, giao đúng việc, đúng lúc.


Là đổi mới, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân, dựa vào Dân xây dựng Đảng.

Lúc này, đổi mới là yêu cầu của thời đại để củng cố thành tựu 30 năm qua, chớp thời cơ hội nhập trước thềm TPP, đưa đất nước kịp chuyến tàu lịch sử. Đó là trách nhiệm nặng nề, vinh dự vẻ vang của Đảng ta vốn sinh ra nhằm phục vụ lợi ích của quốc dân, đồng bào như Bác từng khẳng định.  

Phản hồi (1)

Trần Văn Minh 03/02/2016

Bài quá hay. Ngày sinh nhật Đảng khẳng định tiếp tục con đường đổi mới là hy vọng rút ngắn khoảng cách tụt hậu, là duy nhất đúng trong thời điểm hiện nay. Trong đổi mới, cấp bách nhất là đổi mới chính trị, nhà nước pháp quyền, kiểm soát quyền lực. Cảm ơn tác giả và Tạp chí có bài viết thuận lòng người.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất