100% xã, thị trấn ở Con Cuông (Nghệ An) thực hiện mô hình “Một văn phòng cấp xã“
Lễ công bố quyết định hợp nhất Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cam Lâm.
Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng HĐND - UBND xã, thị trấn, sau hơn 2 tháng thực hiện, đến thời điểm này huyện  Con Cuông đã hoàn thành việc hợp nhất Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND trên địa bàn 13/13 xã, thị trấn.

Theo đó, đơn vị đầu tiên thực hiện hợp nhất mô hình "Một văn phòng cấp xã” là xã Thạch Ngàn. Đảng ủy xã này đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định hợp nhất vào ngày 2/5/2018. Đơn vị cuối cùng là xã Yên Khê, tổ chức Hội nghị công bố Quyết định hợp nhất vào ngày 16/7/2018.

Việc hợp nhất Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, UBND của 13 xã, thị trấn tại Con Cuông giúp giảm 13 vị trí so với trước đây (mỗi đơn vị giảm 1), nhằm góp phần đổi mới, tinh gọn bộ máy, hoạt động có hiệu quả. 

Sau hợp nhất, các đơn vị phân công nhiệm vụ 1 vị trí phụ trách Văn phòng Đảng ủy và HĐND; 1 vị trí phụ trách Văn phòng UBND;  1 vị trí phụ trách mảng văn thư.

Mô hình “Một văn phòng cấp xã” khi thành công sẽ linh hoạt và tiến tới mở rộng lên không chỉ khối văn phòng mà còn cả các ban, ngành ở cấp huyện, tỉnh. Mạnh dạn thực hiện, có lộ trình vừa làm vừa bổ sung, hoàn thiện, không nóng vội là quan điểm nhất quán khi triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất