Lào Cai công bố thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh trao quyết định thành lập Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh cho Ban Giám đốc sở.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HĐND ngày 21-6-2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng, đến nay việc xây dựng đã hoàn thành. UBND tỉnh công bố Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 6-7-2018 của UBND tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.

Theo quyết định được công bố, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lào Cai; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải; an toàn giao thông; phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh Lào Cai; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng từ ngày 18-7-2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải - Xây dựng gồm 5 Phó Giám đốc; 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 1 tổ chức và 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 1 đơn vị sự nghiệp thuộc chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp thuộc phòng.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh nhấn mạnh, việc hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng là việc mới, khó và chưa có nơi nào thực hiện, Lào Cai là tỉnh tiên phong. Tuy nhiên, đây là việc cần thiết, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy sao cho hiệu quả. Việc hợp nhất sẽ khắc phục những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Điều rõ ràng thấy sau khi sáp nhập là tinh gọn bộ máy từ 14 đầu mối còn 10 đầu mối trực thuộc và bớt được một số chức danh lãnh đạo cấp trưởng và nhiều cấp phó; tiết kiệm chi phí nuôi bộ máy cồng kềnh; người dân sẽ được thụ hưởng một quy trình hành chính khoa học.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Giao thông vận tải – Xây dựng sớm ổn định tổ chức bộ máy, không vì việc sáp nhập để ảnh hưởng đến công việc đang triển khai; khẩn trương thực hiện đúng tiến độ và vượt tiến độ các phần việc với chất lượng cao hơn. Cùng với đó, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đúng trình độ chuyên môn và năng lực sở trường, phù hợp với vị trí việc làm; bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc theo hướng trước mắt là ổn định, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn chức danh; từng bước sắp xếp giảm số lượng theo lộ trình 3 năm theo quy định. Chú trọng đổi mới, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, phòng chuyên môn để thấy việc sáp nhập khoa học, hiệu quả, chính xác.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng thay mặt Ban Giám đốc cam kết phát huy vai trò, nhiệm vụ, tiếp tục nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, ngành.

Ngô Luyên

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất