Thành lập chi bộ cơ sở Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh
Tặng hoa chúc mừng Chi ủy-Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01-12-2017. Ngay sau khi thành lập, hoạt động của chi nhánh đã đi vào ổn định và từng bước phát triển tốt. Với vai trò là Ngân hàng của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt vai trò chăm sóc, tư vấn, giám sát, điều hòa, đảm bảo vốn cho hệ thống quỹ tín dung nhân dân trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích. Đến nay, Chi nhánh có 24 cán bộ, giám sát điều hòa vốn cho 32 quỹ tín dụng nhân dân hoạt trên địa bàn hơn 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng nguồn vốn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân là 2.188 tỷ đồng, với 37.000 thành viên được vay vốn; chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới,…

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 17 và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể nnhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Được sự đồng ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh gồm 8 đảng viên, chỉ định đồng chí Đoàn Trọng Huấn - Giám đốc Chi nhánh giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Mai Lam – Phó Giám đốc Chi nhánh giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Việc thành lập chi bộ đảng đánh dấu bước phát triển mới đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh. Chi bộ là hạt nhân trực tiếp lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng chi bộ cơ sở Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh, đề nghị Chi bộ  sớm ổn định tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ tín dụng nhân dân, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động. Kịp thời xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, xây dựng quy chế phối  hợp với Ban Giám đốc, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, làm tốt công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, sớm tăng số lượng đảng viên để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cũng như công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chăm lo cho đời sống người lao động; chỉ đạo đoàn thanh niên tích cực phát huy trò xung kích, tình nguyện trong phát triển doanh nghiệp, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.


Phan Xuân Bính
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất