Vĩnh Phúc lập văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy từ 1-9

Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 1-8-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đề án sắp xếp lại Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Cho ý kiến vào Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Đề án sắp xếp lại Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung các đề án và cho rằng, việc thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy là cần thiết và phù hợp.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần sớm xây dựng quy chế cụ thể để vận hành có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần sắp xếp lại các phòng, thực hiện tinh giản biên chế thì mới đạt được mục tiêu đề ra. Thực hiện đề án này, Văn phòng các ban xây dựng Đảng sẽ giải thể; chuyển nhiệm vụ tham mưu tổng hợp sang các phòng khác; chuyển nhiệm vụ hành chính - quản trị về Văn phòng Tỉnh ủy nhằm giảm đầu mối, biên chế, tiết kiệm chi tiêu hành chính mà vẫn phục vụ tốt hoạt động của các ban xây dựng đảng.

Đối với Đề án sắp xếp lại Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất cho rằng rất cần thiết bởi hiện nay, ban mới chỉ thực hiện được việc quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đội ngũ cán bộ do tỉnh quản lý; mỗi khi cần khám chuyên sâu lại phải đến các cơ sở y tế khác.

Vì vậy, việc giải thể bộ phận thường trực hiện nay, thành lập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh là cần thiết để tận dụng tiềm năng về nhân lực, trang thiết bị, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần xây dựng cơ chế quản lý, vận hành trung tâm để nâng cao chất lượng phục vụ.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, việc sắp xếp lại Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh phải đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí thống nhất với nội dung đề án, đồng thời đề nghị Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh rà soát lại, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đồng chí giao Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm vận hành Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ do tỉnh quản lý.

Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng cơ chế vận hành cho hiệu quả nhất, tiết kiệm được chi phí và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đối với Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung, đồng chí thống nhất với phương án trình, đồng thời giao nhiệm vụ cho Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế vận hành hiệu quả. Hai đề án này thực hiện từ 1-9-2018.

Cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với kế hoạch. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần xây dựng quy chế đánh giá cán bộ thực tế hơn. Việc thực hiện bí thư cấp ủy không là người địa phương theo kế hoạch có thể đạt nhưng với chức danh Chủ tịch UBND thì nên áp dụng linh hoạt. Việc thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội nên đưa ra số lượng chứ không nên áp đặt trước đơn vị, địa phương nào. Cần tính toán thêm về việc phân cấp đánh giá cán bộ (cấp trưởng đánh giá cấp phó); phân cấp quy hoạch cán bộ; thu hút nhân tài; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ...

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện kế hoạch. Trong đó, cần chú ý đến giải pháp tham mưu về công tác cán bộ. Triển khai các chủ trương của Trung ương theo lộ trình có hiệu quả. Đối với công tác đánh giá cán bộ, cần có tiêu chí, định lượng cụ thể. Phải nỗ lực, quyết tâm mới thực hiện tốt được bởi một số chỉ tiêu của tỉnh hiện vẫn còn thấp (tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ...).

N.P

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất