Đồng chí Tô Huy Rứa làm Trưởng ban Chỉ đạo Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước

Ngày 4-4-2014, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 239-QĐ/TW vể việc Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước.


Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 10 đồng chí, gồm 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 đồng chí Ủy viên Trung ương, 1 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Cụ thể:


1 - Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng ban Chỉ đạo.


2 - Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.


3 - Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.


4 – Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên.


5 – Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.


6 – Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên.


7 – Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên.


8 – Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên.


9 – Đồng chí Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ, Ủy viên.


10 – Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên.


Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ Biên tập do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.


Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu xây dựng đề án mô hình Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước để trình Ban Bí thư vào tháng 7-2014.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất