Ðông Triều chú trọng công tác xây dựng đảng trong các trường học
Toạ đàm công tác xây dựng đảng trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS của phòng giáo dục huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Trưởng phòng Giáo dục huyện Ðông Triều - Lưu Xuân Giới cho biết: “Việc hiệu trưởng đồng thời là bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường gặp nhiều thuận lợi. Nhiều chi bộ nhà trường đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực, vừa xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, điều này đòi hỏi các đơn vị trường học cần nâng cao nhận thức vai trò của công tác xây dựng đảng trong sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, chi bộ tham mưu cho đảng bộ xã, thị trấn xây dựng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục”.

Từ năm 2006 đến nay, cùng với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “hai không”, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, chất lượng hoạt động của các chi bộ ở các trường luôn được quan tâm và đẩy mạnh hơn cùng với nhiều hoạt động phong phú. Các chi bộ nhà trường đã chú trọng xây dựng đoàn kết từ trong chi bộ là hạt nhân đến đoàn kết thống nhất trong cơ quan, không những thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn vận động quần chúng triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên với nội dung phong phú, gắn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “hai không” có nội dung cụ thể, thiết thực đúng hướng với việc kiểm điểm làm theo. Ðồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của mỗi đảng viên trong các hoạt động của trường và nòng cốt trong các hoạt động của địa phương. Chỉ tính trong năm học 2009-2010, 85% số đảng viên là cán bộ quản lý của các trường đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Số đảng viên trực tiếp giảng dạy đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp chiếm 78%; 100% số  đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 66/76 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh ba năm liên tục. Trong nhiệm kỳ 2006-2010, toàn ngành giáo dục huyện Ðông Triều có 69% số đảng viên tham gia các nhiệm vụ quản lý của nhà trường từ ban giám hiệu đến công đoàn, tổng phụ trách, tổ trưởng chuyên môn; giữ 72% vị trí chủ chốt trong các hoạt động giáo dục của nhà trường; trong đó có 76 bí thư chi bộ là hiệu trưởng, 11 bí thư chi bộ tham gia cấp ủy của địa phương. Ðảng viên là chủ tịch công đoàn ở 73/80 cơ sở. Ðiều này khẳng định vai trò quan trọng mang tính quyết định của các chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các trường hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Ðông Triều Nguyễn Văn Bảy khẳng định: “Trong những năm qua, chi bộ nhà trường thường xuyên duy trì hình thức giao ban tuần và tháng với lãnh đạo nhà trường để kịp thời kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ về nhiệm vụ, kế hoạch công tác, rút kinh nghiệm về những tồn tại trong công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tiếp theo”.

Hiện nay toàn ngành giáo dục huyện Ðông Triều vẫn còn  hai chi bộ ghép là Mầm non và Tiểu học Tràng Lương, Mầm non và Tiểu học Nguyễn Huệ và hai trường Mầm non tư thục Huy Hoàng và Hướng Dương chưa có chi bộ do mới thành lập. Vì vậy, công tác xây dựng đảng ở các chi bộ ghép còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Nguyễn Thị Phương, cho biết: “Ðể chi bộ ghép hoạt động hiệu quả, ngoài những yếu tố về chất lượng đảng viên thì mỗi đảng viên cần phải nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động của nhà trường, có mối quan hệ mật thiết với quần chúng, như vậy mới bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị  của mình. Ðồng thời, chi bộ phải có một ban chi ủy có năng lực, nhiệt tình, cơ cấu phù hợp với các đơn vị ghép; bí thư phải là người có trình độ về các lĩnh vực của các đơn vị ghép. Có như vậy, công tác lãnh đạo của bí thư chi  bộ mới sát thực tế, chủ trương lãnh đạo mới có sức thuyết phục cao”.

Trên thực tế, công tác tổ chức xây dựng đảng trong các nhà trường trên địa bàn huyện Ðông Triều những năm qua bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Ðó là chưa tạo ra một phong trào thi đua, những điểm sáng về công tác xây dựng đảng trong các nhà trường. Việc tổ chức đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ cho phù hợp thực tế trường học; phát huy vai trò của đảng viên, của hiệu trưởng và các chức danh, đầu mối các hoạt động của nhà trường; vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo, tập hợp các đoàn thể chung sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và công tác phát triển đảng viên còn thiếu đồng đều và chậm, dẫn đến khó khăn, kéo dài trong việc tách thành các chi bộ độc lập trong trường học.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng, đồng thời khắc phục những mặt  thiếu sót, hạn chế, ngành giáo dục - đào tạo huyện Ðông Triều đang nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo, xứng đáng là địa phương dẫn đầu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của tỉnh Quảng Ninh.


Nguồn: Nhân Dân điện tử

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất