Hà Giang thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng, chính quyền
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm thực hiện hợp nhất các cơ quan.

Hiện, tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh của Hà Giang gồm 72 đơn vị; trong đó, 37 cơ quan chuyên môn; 9 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; 26 hội cấp tỉnh (13 hội đặc thù); cấp huyện có 952 phòng, ban chuyên môn đơn vị sự nghiệp; cấp xã có 195 xã, phường, thị trấn và 2.069 thôn, tổ dân phố. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 7.8.2018 của Bộ Chính trị “Về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của BCH TW Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực”, Tỉnh ủy đã ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện. Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị triển khai xây dựng đề án thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ…

Tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, sáng 21-9-2018, Tỉnh ủy Hà Giang thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm các đề án hợp nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành: Đảng bộ Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành: Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; hợp nhất Thanh tra tỉnh với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh.

Sau hợp nhất, giảm 3 đầu mối cơ quan cấp tỉnh; giảm 18 đơn vị cấp phòng; giảm 8 biên chế; giảm 6 chức danh lãnh đạo cấp tỉnh.

Bộ máy và biên chế được sắp xếp tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt cải cách hành chính và chế độ công vụ; giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Hà Giang sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các đề án hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan đơn vị như sáp nhập Sở GTVT với Sở Xây dựng; Sở VH-TT-DL với Sở TT&TT. Đối với những xã, phường không đạt trên 50% tiêu chí về dân số, diện tích sẽ nghiên cứu sáp nhập lại để tinh gọn cơ cấu tổ chức, bộ máy.

Quá trình hợp nhất các cơ quan gặp nhiều khó khăn, bất cập, các cơ quan tham mưu đã thực hiện qua các bước xây dựng, họp thảo luận, xin ý kiến  Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ; trình xin ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng thời, BTV Tỉnh ủy thống nhất cao và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan sáp nhập có sự đồng tình cao. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay đó là sắp xếp lại cán bộ sau hợp nhất, để giải quyết vấn đề này, theo lộ trình, tỉnh đang tiến hành sắp xếp khung cấp phó theo quy định; hạn chế sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong thi hành các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước…


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất