Hà Nội hợp nhất Đảng bộ Khối Du lịch và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Đào Đức Toàn Phó Bí thư Thành uỷ…

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ do đồng chí Vũ Đức Bảo, uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ công bố, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đảng bộ khối: Du lịch và Doanh nghiệp Hà Nội bao gồm 121 TCCSĐ, trong đó có 69 đảng bộ, 52 chi bộ, tổng số trên 8.400 đảng viên. Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội có 38 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối có 10 đồng chí. Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ định đồng chí Nguyễn Việt Xô làm Bí thư Đảng uỷ Khối, các đồng chí Tạ Văn Được, Nguyễn Văn Mạch làm Phó Bí thư Đảng uỷ khối. Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội cũng quyết định chuyển 66 TCCSĐ trực thuộc hai Đảng bộ Khối Du lịch và Doanh nghiệp trước đây về trực thuộc 11 quận uỷ, huyện uỷ.

 Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội gồm 48 TCCSĐ được nâng cấp thành đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành uỷ Hà Nội. Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có 21 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng uỷ có 7 đồng chí. Bí thư Đảng uỷ là đồng chí Phạm Khắc Tuấn, Phó Bí thư là đồng chí Lê Quang Long.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, để tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, được cụ thể hóa bằng 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành uỷ yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, các cấp uỷ đảng tích cực phối hợp với các ban đảng của Thành ủy thực hiện chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ để 2 đảng bộ ổn định đi vào hoạt động bình thường theo mô hình mới trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, nhanh chóng rà soát, bổ sung, sửa đổi “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy” và Quy chế làm việc của Đảng ủy; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy.
 

 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực
 Thành ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cần tổ chức, bổ sung điều chỉnh các chương trình, cụ thể hóa bằng các chuyên đề, đề án, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Các đảng bộ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ. Đặc biệt là tuyên truyền về sự cần thiết của việc hợp nhất 2 đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Du lịch Hà Nội; nâng cấp Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất; hăng hái thi đua, lao động sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp và Thủ đô. Các cấp uỷ đảng cần tăng cường củng cố TCCSĐ và đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách công tác đảng, đoàn thể theo mô hình mới, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải tin tưởng rằng, với mô hình tổ chức mới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ hoạt động hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả lãnh đạo chung của Đảng bộ thành phố.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất