Thành lập chi bộ đảng Công ty Cổ phần Nhà X4 thuộc Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội)
Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy (thứ 8 từ phải sang) với các đại biểu.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thuận, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 đã công bố và trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Nhà X4 với 9 đảng viên, đồng thời chỉ định cấp ủy chi bộ gồm 3 đồng chí.

Công ty Cổ phần Nhà X4 được thành lập ngày 05-10-2007, có trụ sở tại Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, hoạt động trên các lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình đường bộ, đường sắt… Công ty hiện có 150 cán bộ, nhân viên mức thu nhập hàng tháng đạt bình quân 8 triệu đồng/người, nộp ngân sách hàng năm trên 2 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy chúc mừng chi bộ Công ty cổ phần Nhà X4, nhấn mạnh đây là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-02-2012 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương Quận ủy Nam Từ Liêm đã tích cực phát triển được 10/5 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 200 % kế hoạch Thành ủy giao năm 2016.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ quận Nam Từ Liêm và các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và các phòng ban ngành của Quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, các cuộc tiếp xúc giữa các cấp, các ngành với người lao động, chủ doanh nghiệp để phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân gắn với việc thành lập mới các tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chỉ đạo tổ chức đảng, đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp đặc điểm tình hoạt động của doanh nghiệp nhất là các tổ chức đảng mới thành lập ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền thuyết phục chủ doanh nghiệp và người lao động tích cực thành lập mới tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Làm tốt công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát đối với các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn, nhất là những tổ chức mới thành lập qua đó đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện của các cấp, đơn vị, cá nhân liên quan coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá công tác xây dựng Đảng của cá nhân và tập thể cấp ủy hàng năm. Quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, đồng thời yêu cầu Chi bộ Công ty Cổ phần Nhà X4 cần quan tâm gắn công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp, xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, phân công nhiệm vụ đảng viên, xây dựng quỹ chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với ban giám đốc; thường xuyên gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với công tác xây dựng chi bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đặc biệt quan tâm làm tốt công tác công tác phát triển đảng viên trong những năm tiếp theo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất