Thành lập Chi bộ Viện Khoa học công nghệ cơ khí, tự động hoá và môi trường
Đồng chí Phạm Đăng Tác (thứ hai từ trái sang) tặng hoa chúc mừng chi bộ

Chi bộ Viện có 4 đảng viên, do đồng chí Phạm Văn Định, Phó Viện trưởng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Viện Khoa học công nghệ cơ khí, tự động hoá và môi trường được thành lập theo Quyết định số 549/QĐ-LHHVN ngày 13-9-2012 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ của Viện là thực hiện đề tài, dự án, chương trình cơ khí, tự động hoá, môi trường phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, tự động hoá quản lý, điều khiển quy trình sản xuất, xử lý chất thải ở dạng rắn, lỏng, khí; kiểm soát ô nhiễm, biến đổi khí hậu; xây dựng mô hình phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực cơ khí, tự động hoá và môi trường… Liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ như tư vấn, thẩm định, phản biện, tổ chức đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ… Từ khi thành lập, Viện đã thực hiện được 26 hợp đồng khoa học công nghệ với tổng doanh thu khoảng 900 triệu đồng, luôn thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước quy định, thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động. Viện hiện có 28 cán bộ (trong đó có 1 giáo sư, 8 phó giáo sư, 10 tiến sỹ, 4 thạc sỹ, 5 kỹ sư) và 3 công ty vệ tinh. Viện đang nỗ lực mở rộng quy mô, phát triển hệ thống trong lĩnh vực khoa học công nghệ để xây dựng Viện ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Đăng Tác đề nghị chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chú trọng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tuyên truyền vận động lãnh đạo Viện thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên, thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp; thực hiện tốt Quy định 76 của Bộ Chính trị về giới thiệu đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. Các đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất