Vươn lên xứng đáng với truyền thống vẻ vang

Lịch sử 82 năm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Kiên Giang gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng và truyền thống cách mạng của Đảng bộ tỉnh. Nhiều cán bộ của Đảng đã trưởng thành từ quê hương Kiên Giang anh hùng, như các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lâm Kiên Trì, Lâm Chí Việt, Trương Quốc Tuấn nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy… đều đã được kinh qua, trưởng thành từ môi trường công tác tổ chức xây dựng đảng, để lại những tấm gương và kinh nghiệm quý cho các thế hệ làm công tác tổ chức.

Tự hào và nối tiếp truyền thống vẻ vang, cán bộ, nhân viên làm công tác tổ chức xây dựng đảng của Kiên Giang càng nhận rõ trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu không ngừng vươn lên, đáp ứng tốt hơn  yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, ngay sau đại hội đảng các cấp, ban tổ chức cấp ủy đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy tổng kết các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và đề ra kế hoạch cho nhiệm kỳ tới. Đến nay đã hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của 73/73 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và quy hoạch cấp ủy 3 cấp, xã, huyện, đảng ủy trực thuộc và cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, với 7.721 cán bộ được quy hoạch, trong đó 15 huyện, thị, thành ủy có tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch đạt 27,05%, cán bộ trẻ là 18,92%, trình độ đại học trở lên đạt 87,83%. Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tỷ lệ nữ chiếm 15,3%, có trình độ từ đại học trở lên 98,35%.

Nhìn chung, công tác quy hoạch cán bộ lần này có bước tiến bộ, chất lượng nâng lên so với trước. Đã tiến hành rà soát, đánh giá các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, phát huy dân chủ gắn với kết quả tự phê bình và phê bình. Thực hiện quy hoạch đồng bộ từ dưới lên, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương. Các cơ quan tham mưu thẩm định, phối hợp khá chặt chẽ, công khai kết quả quy hoạch đến các tổ chức và cá nhân. Kết quả quy hoạch cán bộ làm cơ sở quan trọng cho việc thực hiện các bước tiếp theo của công tác cán bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đưa đi đào tạo 2.623 cán bộ về chuyên môn và lý luận chính trị, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tại tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ cho 9.540 lượt cán bộ. Đến nay có 94,25% cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý được chuẩn hóa, nhờ đó đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở sau đại hội ổn định, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015.

Thực hiện luân chuyển 112 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để đào tạo năng lực toàn diện trong thực tiễn, nhằm chủ động xây dựng nhân sự cấp ủy cho Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và tạo nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ sau, khắc phục tình trạng hụt hẫng, bị động trong công tác cán bộ.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng. Tham mưu giúp Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) “về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”. Tập trung hướng dẫn các loại hình tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, xây dựng và làm việc theo quy chế. Do đó, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ được nâng lên; công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được thực hiện có nề nếp. Sự chỉ đạo của cấp trên có nhiều đổi mới, coi trọng phân công cấp ủy viên theo sát cơ sở. Năm 2011, toàn tỉnh có 723/791 cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, chiếm 92,1% (trong đó có 212 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chiếm 29,32%), còn 3 cơ sở yếu kém, giảm 5 cơ sở đảng so với năm trước.

Thời gian tới, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Gắn với kết quả tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2012, tham mưu giúp cấp ủy rà soát, bổ sung quy hoạch A1, xây dựng quy hoạch A2. Đối với quy hoạch của một số cấp ủy và ban, ngành có tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số còn thấp, kiên quyết xem xét, bổ sung để đạt yêu cầu, thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch. Hằng năm mỗi sở, ban, ngành cấp tỉnh giới thiệu từ 1 đến 2 cán bộ và mỗi huyện, thị, thành ủy giới thiệu ít nhất 3 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi để xem xét, bổ sung đưa vào quy hoạch tạo nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

Gắn với quy hoạch cán bộ, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ đồng bộ ở các cấp, các ngành. Bố trí một số chức danh không phải là người địa phương đối với trên 50% các huyện, thị, thành phố và 30% đối với các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Xây dựng và bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, đề án về công tác cán bộ, đổi mới đồng bộ các khâu trong đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chính sách cán bộ để phục vụ, gắn kết tốt hơn với quy hoạch và luân chuyển cán bộ.

Với thành tích đã đạt được, năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang được Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua là đơn vị đạt thành tích xuất sắc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đây là sự động viên lớn để đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Ngành tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực trí tuệ, từng bước nâng lên chất lượng các mặt của công tác tổ chức xây dựng đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất