Tô thắm thêm bức tranh xuân về công tác tổ chức xây dựng đảng

PV: Đồng chí có thể đánh giá nét nổi bật trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của 28 tỉnh thành miền Bắc?
Đồng chí Lê Thanh Hà (Vụ trưởng Vụ I): Khu vực phía Bắc có 28 tỉnh, thành từ Hà Tĩnh trở ra. Đại hội đảng bộ các tỉnh thành phía Bắc kết tinh trí tuệ của tập thể, đáp ứng yêu cầu nêu trong Chỉ thị 37 về đại hội đảng bộ các cấp của Trung ương. Nghị quyết các đại hội lần này nói chung dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong các văn kiện trình đại hội thẳng thắn đánh giá mặt được, chưa được; phương hướng, mục tiêu, biện pháp thực hiện có luận cứ khoa học. Báo cáo nhiều đại hội có tính chiến đấu cao. Có đại hội chỉ rõ biểu hiện mất đoàn kết, thiếu thống nhất, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, thành khẩn nhận trách nhiệm, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Nhân sự đại hội được thực hiện theo đúng quy trình. Số lượng chuẩn bị và danh sách bầu ban chấp hành có số dư ít nhất 15% và ban thường vụ ít nhất 20%. Chất lượng các ứng cử viên ngang nhau, ai trúng cử cũng có thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Số cán bộ chủ chốt được giới thiệu tái cử tại đại hội đảng bộ các cấp đều trúng cử và hầu hết đạt số phiếu cao… Đại hội đảng bộ các cấp ở các tỉnh, thành khu vực phía Bắc đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, tạo ấn tượng tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

PV: Đồng chí có thể cho biết việc thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư có tác động như thế nào?
Đồng chí Lê Thanh Hà: Rất tích cực. Đại hội thí điểm được tiến hành trong không khí phấn khởi, tin tưởng. Các đồng chí được đại hội bầu vào ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đạt tỷ lệ phiếu cao. Việc thực hiện thí điểm chủ trương trên không chỉ là tiến trình thực hiện mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu trong bầu cử mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy và của đồng chí bí thư cấp ủy. Tuy nhiên, sẽ tác động mạnh mẽ hơn nếu danh sách được giới thiệu để bầu chức danh bí thư cấp ủy tại đại hội có số dư. Đại hội mất khá nhiều thời gian vào công tác bầu cử, các tham luận thực hiện xen kẽ trong thời gian kiểm phiếu nên dẫu sao cũng bị phân tán, chất lượng chưa cao.

PV: Có còn những điều trăn trở?
Đồng chí Lê Thanh Hà: Có chứ. Nỗi trăn trở của tôi cũng trùng với nhiều cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở. Đó là tuổi tái cử của cấp ủy các cấp. Nhiều cán bộ tâm tư, số cán bộ đã tham gia ban chấp hành, thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này không tham gia nữa nhưng vẫn còn tuổi thì bố trí công tác thế nào cho phù hợp. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

PV: Thành công của đại hội có phần đóng góp tích cực của những người làm công tác tổ chức cán bộ?
Đồng chí Lê Thanh Hà
: Năm qua, Vụ I đoàn kết, nhất trí cao, luôn chủ động, sáng tạo và phối hợp nhịp nhàng với các vụ, đơn vị trong Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chuyên viên làm đúng chức trách trong quá trình tham mưu, đề xuất giới thiệu nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự tham gia BCH Trung ương khoá XI. Các tỉnh, thành đã tổ chức hội nghị cán bộ (2 vòng) một cách nghiêm túc để giới thiệu nhân sự. Các tỉnh, thành ủy thực hiện đúng quy trình, kết quả giới thiệu kịp thời gửi về Tiểu ban nhân sự Đại hội XI, đảm bảo đúng chế độ mật và thời gian quy định. Đồng thời hướng dẫn, nắm được tình hình và phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời về từng địa phương với lãnh đạo Ban. Qua đó đã góp phần giải quyết nhiều tồn đọng trong công tác cán bộ, tạo thuận lợi trong công tác tổ chức đại hội và xây dựng được đội ngũ cấp ủy viên có chất lượng.

PV: Các đồng chí đánh giá thế nào về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp sau đại hội đảng bộ vừa qua?
Đồng chí Lê Thanh Hà:
Đội ngũ cán bộ chủ chốt vừa trúng cử vào cấp ủy các cấp có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được nâng lên so nhiệm kỳ trước. Qua theo dõi, có thể thấy những đồng chí này năng lực tư duy, khả năng lãnh đạo, quản lý tốt hơn. Tuy nhiên, độ tuổi trung bình cao hơn, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa đáp ứng yêu cầu là vấn đề cần có biện pháp khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ.

PV: Theo Đồng chí, năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, công tác tổ chức xây dựng đảng ở các tỉnh, thành phía Bắc cần chú trọng vào nội dung gì?
Đồng chí Lê Thanh Hà:
Cần cụ thể hóa Nghị quyết đại hội XI của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp thành các chương trình, kế hoạch để thực hiện. Đôn đốc các tỉnh, thành đẩy mạnh các khâu trong công tác cán bộ. Quan tâm tới quy hoạch, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Lãnh đạo thật tốt bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Tiếp tục nắm tình hình phân công công tác trong cấp ủy sau đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố. Chăm lo xây dựng đội ngũ chuyên viên của Vụ I có phẩm chất tốt, năng lực tốt, công tâm, sâu sát, vững mạnh để tham mưu đúng, trúng trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

PV: Xin cảm ơn Đồng chí. Chúc Vụ 1 năm mới nhiều thành công mới! 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất