Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
danhsachcanboduthinangngach.xlsx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất