Thông báo về tổ chức bồi dưỡng trung hạn năm 2023 theo Kết luận 39 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng trung hạn năm 2023 theo Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông báo nộp hồ sơ đối với cán bộ đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn Đoàn 2, 3, 4 (Đoàn 1 sẽ thông báo sau), cụ thể như sau:

1. Chọn cử cán bộ tham gia dự tuyển bồi dưỡng trung hạn năm 2023    

Chọn cử cán bộ trong danh sách mà địa phương, đơn vị đã đăng ký theo Công văn số 4061-CV/BTCTW ngày 31-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương, lưu ý không cử cán bộ đã tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn theo Đề án 165 và các khóa bồi dưỡng trung hạn khác do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

2. Hình thức tuyển chọn

Sau khi Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 39 duyệt danh sách đủ điều kiện tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phối hợp với cơ sở đào tạo nước ngoài thực hiện tuyển chọn cán bộ bằng hình thức phỏng vấn qua mạng internet (dự kiến trong tháng 5-2023).

3. Hồ sơ tham gia phỏng vấn

Hồ sơ của ứng viên gửi về Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gồm:  

(1) Đơn đăng ký (Application Form, đánh máy bằng tiếng Anh, dán ảnh 3x4 vào góc trên bên trái);

(2) Đề xuất nghiên cứu (Research Plan, đánh máy bằng tiếng Anh từ 3 đến 5 trang);

Đề xuất nghiên cứu (Research Plan) gắn với chức trách, nhiệm vụ công tác, gồm các mục cơ bản: tên đề tài; mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng, phạm vi nghiên cứu; bố cục nội dung; kết quả ứng dụng; đề xuất, kiến nghị. Học viên phải hoàn thành đề xuất nghiên cứu trong thời gian học, cơ sở đào tạo đánh giá đạt yêu cầu.

(3) Chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực (bản photo TOEFL, IELTS nếu có).

Các mẫu Đơn đăng ký và Đề xuất nghiên cứu được đăng trên mục Văn kiện - Tư liệu, trang web của Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (https://www.xaydungdang.org.vn/van-kien-tu-lieu).

Hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 25-4-2023 theo dấu bưu điện.

Hồ sơ bản giấy gửi qua bưu điện. Bản mềm, ứng viên trực tiếp gửi qua email dungbk.ccop@gmail.com[1](01 file scan tất cả các trang của Application Form, Research Plan, TOEFL, IELTS).

Đề nghị các cơ quan, địa phương thông báo đến các ứng viên để chuẩn bị và nộp Hồ sơ đúng thời hạn nêu trên.[1] Đồng chí Bùi Kim Dung, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, SĐT: 08045322 hoặc 0912521136.

Tải file

Application Form and Research Plan.doc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất