Kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016
Ban Tổ chức Trung ương thông báo kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2016 (có file kết quả đính kèm).

1. Bảng điểm kỳ thi chuyên viên chính


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất