Danh sách cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2016
Ban Tổ chức Trung ương thông báo danh sách cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 (số báo danh, phòng thi, ca thi). Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải toàn bộ danh sách (có file danh sách đính kèm).

Danh sách phòng thi CVCC

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất