Kết quả điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
Kết quả điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017.

Diem thi NN CVCC2017_2.xls

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất