Lịch thi và danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 được tổ chức từ ngày 4-11 đến ngày 10-11-2018 (Từ 14h00 ngày 4-11-2018: Công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi (sảnh Hội trường 4 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) để làm thủ tục dự thi; ngày 5-11-2018 (từ 08h30): Khai mạc kỳ thi, hướng dẫn quy chế thi và trao đổi, giải đáp; từ ngày 6 đến ngày 10-11-2018: Thi các môn.

Tải Danh sach thi CVCC2018.xlsx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất