Chấm điểm phòng, chống tham nhũng: Vĩnh Phúc xếp thứ 1
Từ năm 2016 đến nay, Vĩnh Phúc được Thanh tra Chính phủ đánh giá thường xuyên nằm trong số 25/63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

Từ năm 2016 đến nay, Vĩnh Phúc được Thanh tra Chính phủ đánh giá thường xuyên nằm trong số 25/63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 (PACA 2022) - thang điểm 100. Đây là hoạt động thường niên, được Thanh tra Chính phủ thực hiện xuyên suốt từ năm 2016 tới nay; là một trong những công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng tại 63 địa phương trên cả nước.

Với số điểm 77,95, Vĩnh Phúc là địa phương đứng đầu cả nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Theo thống kê tổng kết công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng từ năm 2016 đến nay, chỉ số công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng của tỉnh Vĩnh Phúc luôn đạt số điểm trung bình các năm khoảng 18,5/20 điểm; tổng số điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm, trung bình đạt khoảng 70/100 điểm, được Thanh tra Chính phủ đánh giá thường xuyên nằm trong số 25/63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

Năm 2022, điểm trung bình đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh đạt 66,06 điểm, cao hơn 3,94 điểm so với năm 2021 (62,12 điểm), cao hơn 2,2 điểm so với năm 2020 (63,86 điểm), đồng thời là điểm trung bình cao nhất kể từ khi tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2016 đến nay.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, điểm trung bình PACA 2022 cao hơn các năm trước thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời cũng phản ánh bước đầu tác động tích cực của việc thành lập và hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất