Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII: Kiện toàn các chức danh HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh Dương Hà

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 điều hành kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu bế mạc tại kỳ họp. Ảnh Dương Hà

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã thông báo kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,41%, Vĩnh Phúc bầu đủ số đại biểu theo quy định, đúng thành phần, bảo đảm cơ cấu. Trong đó, bầu được 6 ĐBQH; 51 đại biểu HĐND tỉnh; 301 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.337 đại biểu HĐND cấp xã.

Kết quả bầu cử đã phản ánh sự khách quan, đảm bảo dân chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh HĐND tỉnh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng, phó các ban HĐND tỉnh.

Với tỷ lệ 100% phiếu bầu đồng ý, các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Thái Thịnh, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII; Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII.

Cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, bầu ra các chức danh chủ chốt trong bộ máy của HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII Hoàng Thị Thúy Lan hứa với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ của bản thân phụng sự lợi ích của nhân dân tỉnh nhà.

Tiếp tục kế thừa, phát huy những kinh nghiệm và thành quả của các nhiệm kỳ trước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực theo đúng luật định; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ để HĐND ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII Hoàng Thị Thúy Lan, kỳ họp tiến hành bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự tín nhiệm của 100% đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. Các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XVI; Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI; Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh gồm 16 đồng chí và 20 đồng chí tham gia Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu các đồng chí đảm nhận các chức vụ trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Dương Hà

Đồng chí khẳng định, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phát huy dân chủ, gương mẫu, trách nhiệm với công việc để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh.

Trước mắt là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những nội dung, định hướng phát triển theo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất