Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề ở Đảng bộ huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chi bộ chuyên đề nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nhận thức rõ điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường luôn chú trọng, quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Xá (Vĩnh Tường) kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ chuyên đề tại Chi bộ thôn Hoàng Hạ. Ảnh: Trường Khanh

Lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Xá (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ chuyên đề tại Chi bộ thôn Hoàng Hạ. Ảnh: Trường Khanh.

Lựa chọn vấn đề trọng tâm

Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh của huyện Vĩnh Tường có 17 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ nông thôn. Để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ nông thôn, Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn ở từng chi bộ để lựa chọn vấn đề trọng tâm đưa vào sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Các chuyên đề thiết thực, gắn với thực tiễn cuộc sống như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu; xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”… đã được các đảng viên tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thực hiện.

Đồng chí Vũ Đức Cửu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh cho biết: Qua các buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, phần lớn các chi bộ thực hiện nghiêm từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn vấn đề sát với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Cấp ủy, chi bộ tạo được bầu không khí cởi mở, dân chủ trong sinh hoạt đảng để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa; trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp cụ thể trong từng nội dung, vấn đề, từ đó tạo được sự đồng thuận, quyết tâm của đảng viên trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Vừa qua, Chi bộ thôn Hệ, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lựa chọn vấn đề tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu làm nội dung sinh hoạt chuyên đề. Tại các buổi sinh hoạt, chi bộ luôn phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về cách thức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu. Đến nay, Chi bộ thôn Hệ đã vận động nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng hơn 3.000m2 đất nông nghiệp để xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu.

Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chi bộ, đảng bộ cơ sở huyện Vĩnh Tường chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Nội dung sinh hoạt đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, định hướng sinh hoạt của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để lựa chọn những vấn đề phù hợp với nhiệm vụ ở từng địa bàn dân cư, những chủ trương, đề án trọng tâm của tỉnh, của huyện.

Công tác tổ chức, nghiên cứu hiệu quả

Trong 2 năm (2022-2023), toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề có nhiều chuyển biến; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề đều đạt trên 80%. Trong sinh hoạt đảng, tính dân chủ được phát huy, đảng viên tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao.

Công tác tổ chức, điều hành sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng.

Cấp ủy các cấp chú trọng công tác kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ, nhất là đối với nội dung sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Hằng năm, qua đánh giá, tỷ lệ xếp loại tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ nông thôn, Huyện ủy Vĩnh Tường tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, bí thư chi bộ về sinh hoạt chuyên đề và duy trì sinh hoạt chuyên đề mỗi quý ít nhất một lần. Các chi bộ lựa chọn tốt nội dung sinh hoạt, đảm bảo các tiêu chí “đúng đắn, thiết thực, hình thức thích hợp và thời gian hợp lý”, tránh tình trạng đơn điệu, không hiệu quả.

Trước khi sinh hoạt, cấp ủy họp, thống nhất nội dung, chương trình. Bí thư, chi ủy chi bộ linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao vai trò của cấp ủy viên được phân công phụ trách chi bộ và các tổ công tác kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất