Vĩnh Phúc: Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thường xuyên chỉ đạo, định hướng làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thông tin trên in-tơ-nét, mạng xã hội, kịp thời có định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, nhất là những thông tin, vấn đề liên quan đến sự kiện lớn trong nước, trong tỉnh như các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sự việc nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xảy ra tại tỉnh Đắc Lắk…

Trên các trạng mạng của Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã đăng tải, chia sẻ hàng nghìn lượt tin, bài, video, hình ảnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tin, bài có nội dung tích cực về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm. Từ đó, góp phần tạo dòng thông tin chính thống, chủ lưu, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của người dân.

Tại Hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp, tổ giúp việc đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi cao nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tế, các đại biểu đã chỉ ra một số giải pháp mang tính đột phá, quyết tâm thực hiện vào những tháng cuối năm 2023, tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin trên không gian mạng và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các cấp...

Kết luận tại Hội nghị, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh khẳng định, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế nhất định. Trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu, thường trực đảng uỷ cơ sở có lúc, có nơi chưa toàn diện. Công tác tập huấn, phối hợp giữa các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp chưa thực sự được nhịp nhàng, chặt chẽ...

Theo dự báo, 6 tháng cuối năm 2023, tình hình thế giới, trong nước còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, tổ chức lưu vong tiếp tục có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi để tuyên truyền những luận điệu sai trái, kích động quần chúng nhân dân chống đối Đảng, chính quyền. Để chủ động trong mọi tình huống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần chủ động, linh hoạt trong công tác nắm tình hình dư luận xã hội. Đối với các vụ việc được xác định là “điểm nóng”, phải tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp, lộ trình tháo gỡ. Những vụ việc chưa phải là “điểm nóng” cũng cần tham mưu cụ thể, chi tiết về công tác định hướng tuyên truyền nhằm giải quyết dứt điểm, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

Đặc biệt, công tác truyền thông cần tiếp tục thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, tập trung tuyên truyền mạnh mẽ trên không gian mạng để lan tỏa nhanh, kịp thời thông tin tích cực, chính thống đến đông đảo người dân. Người đứng đầu Ban Chỉ đạo 35 các cấp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất