Vĩnh Phúc: Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Hà.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ phụ trách tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung chính trong Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là mỗi khi cách mạng bước sang một giai đoạn mới.

Những năm qua, Đảng ta đã đề ra những chủ trương, biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ Chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước và thành quả cách mạng. Đồng thời, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị - xã hội.

Thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo viên hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên và quần chúng khi được xem xét kết nạp vào Đảng; trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng tại các đơn vị, địa phương...

Việc tổ chức Hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, đơn vị trong việc nghiên cứu học tập, quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất